ሓጺር ጸብጻብ ብዛዕባ ምጽራይ ቀሪቡ ናይ ዝተባህለ ክሲ ጾታዊ ዓመጽ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን!!

ኣቐዲሙ መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ: ካብ ማዕከናት ዜና ነዘርላንድ ዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር: ኣብ ምድረ ገጻቱ ገሊጽዎ ዝነበረ ኩነታት ጾታዊ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት ሮተርዳም ምርኩስ ብምግባር: መግለጺ ሂቡ ከም ዝነበረ ብምዝካር: ሎሚ ዕለት 18-01-2016 ነቲ ናይ ምጽራይ መስርሕ ብምቕጻል: ኣብ ራይስ-ቫይክ (Rijswijk) ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት COA-Centraal Orgaan opvang asielzoekers ( Central Organ for the Reception Asylum Seekers) ምስ ዘለው ናይ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ወሃብቲ ቓል ብምርኻብ: እቶም ሰብ-መዚ ብስነ-ስርዓት ተቐቢሎም ንኽልተ ሰዓት ምሉእ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ብኣገባብ ብምምላሽ: ዝተማልአ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ኣስኒቖም ብኽብረት ኣፋንዮሞ:

ኣብ’ዚ ዕለት’ዚ መስርሕ ጉዕዞ ምጽራይ ብምቕጻል: ምስ ካህን ቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረት: ኣብ ሓደ ነጻ ዝኾነ ቦታ ብምርኻብ: ንዝቐረበሎም ዝተመሳቐለ ሕቶታት ብወገኖም ኣጽጋቢ መልሲ ሂቦሞ::

ምስ’ዚ ብምትሕሓዝ ምድረ ባሕሪ: ዝተፈላለዩ ናይ ህዝቢ ሪኢቶን ሓሳባትን ንምእካብ: ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ነዘርላንድ ምስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ምይይጥ ብምክያድ: ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታታት ብምእካብ ሰኒዱ::

ምድረ-ባሕሪ ኣብ ናይ ጽባሕ ሰሉስ ዕለት 19-01-2016 መደቡ: ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊስ ምክልኻል ገበን መርመራ ንምርኻብ ስሩዕ ቆጸራ ሒዙ ኣሎ:: ድሕሪ እዚ ርክብ ‘ውን ምስ ኣካያዲ ኣካል ቤተ ክስርትያን ኪዳነ ምህረት ኣቶ ተኽሊት ግርማጽዮን: ብተመሳሳሊ ስሩዕ ናይ ግዜ ሰሌዳ ቆጸራ ሒዙ ንኽራኸብ መዲቡ ኣሎ::

ምድረ ባሕሪ ንቀጻሊ ውዕለኡ: ብተኸታታሊ ጸብጻቡ ናብ ህዝቢ ከቕርብ ምዃኑ ቃል ይኣቱ::

መርበብ ሓበሬታ ምድረ-ባሕሪ!!!