ምስጢራዊ ሰነዳት ህግደፍ !!

0
2495


The Crimes committed by the PFDJ Gangs against Eritrean nationalist heroes and heroines is incalculable!

መቓልሕ “9/18…ቀዳማይ ክፋል

“ንሕና ካብ ህዝቢ ተሓቢእና ንነብረሉ ምኽንያት የብልናን፡፡ ሰረቕቲ ኣይኮናን። ዘሕንኽ ነገር የብልናን። ናይ ህዝብና መሰል ክንግህስ፡ ናይ ህዝብና መሰል ክንቅንጥጥ፡ ካብ ናይ ህዝብና መሰል ምግፋፍ እንጥቀመሉ ነገር የብልናን። ቃል ፕረሲደንት ኢይሳያስ ኣፍወርቂ 1996። ቃላት ኢሳይያስ ኣብ ባይታ ምስ ክውንነት ዘይሳነ በኾዅታ? ብመትከል፡ “ካብ ዓይኒ ዝገለለ ካብ ልቢ ረሓቐ” ዝጐዓዝ ጉዳመኛ ኢሳይያስ ኣብ ነፍሰወከፍ ዕለት ድሕሪ ናጽነት ከካብ መንበሪ ኣባይቶም፡ ካብ ናይ ስራሕ ቦታኦም፡ ከካብ ዝወፈሩዎ ዓውደ ንጥፈታቶም፡ ተተዓፊኖም ዝጠፍኡ ኣበየናይ ጐዳጉዲ ከም ዝተወርወሩ ዘይፍለጡ ኣዝዮም ብዙሓት”ዮም። ብስድራቤቶም፡ ብኣዕሩኽቶም፡ ብኣብያቲ ፍርዲ፡ ብፖሊስን፡ ብኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀልን ከይተበጽሑ፡ ንዓመታት ተሰዊሮም ዝነብሩ ኣያታትና፡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዜጋታት ከመይ ይርስዑ? ኣስማቶም፡ ምስሎም፡ ሕሉፍን እጹብን ታሪኾም ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ከይረኣዩ ዝተኸልከሉ ዜጋታት ማእለያ የብሎምን፡፡

እዚኣቶም መሰሎም ዝተቐንጠጡ ሰባትዶ ኣይኮኑን? ምስ ምንታይ ደኣ ይጸብጸቡ? እዚ ፍጻሜ’ዚ “ካብ ህዝቢ ተሓቢእካ” ዝተወስደ ነውራም ስጉምቲዶ ኣይኮነን? ስለምንታይ ደኣ ናብ ግሉጽ ኣብያተ ፍርዲ ዘይቀርቡ? እዚ ክፉእ ተግባር’ዚ ንፕረሲደንት ኢይሳያስን መጋበርያታቱን ኣየሕነኾምን? ሓስዮም’ዮም። ዘባህረሮም ድቃስ ለይቲ ዘስእኖም ተግባር ምዃኑ ኢና ንፈልጥ። ይትረፍ’ዶ ነቲ ገባሪ ኩሉ እከይ ተግባራት ኢሳይያስ፡ ንሓላፊ ቤትማእሰርቲ ዒራዒሮ ሌ/ኮሎኔል ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲሓኪም) ከይተረፈ ኣጸሊሉዎ ከም ዘሎ፡፡ ይትረፍዶ ንሰብ ንንፋስ’ውን ምእማን ስኢኑ፡ ናይ ቀረባ ኣዝማዱ ካብ ኣሜሪካ ጸዊዑ ከሕክሙዎን ክከታተሉዎን ከም ይገብር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ካብዚ ንላዕሊ ምጽናት ሰባት ስለ ዘየሎ ኸኣ ኣብዚ እዋን’ዚ ኩላትና ኤርትራውያን ናብ ማሕበረ ሰብ ዓለም ክነቕርቦ ዘለና ጻውዒት ገበነኛታት ናብ ኣህጉራዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣቕርቡልና ዝብል ክኸውን ይግባእ።

ናይዚ መረጋገጺ ሓደ ኣብ ጐዳጉዲ ዒራዒሮ ካብ ዝቕየዱ 14 ዓመታት ዘቝጸሩ 35 ዜጋታት እቶም 20 ብሰንኪ ግፍዒ አሳይያስ ህይወቶም ስኢኖም ኣለው። ንምርድኡን ምእማኑን ኣዝዩ ዘጸግም ግፍዕታት ኢሳይያስ ሓቁን ሓሶትን ንምርግጋጽ ዘይሻራውያን ኣካላት ኣትየን ከረጋግጽኦ ንቃለስ። “ሓሶት እዩ፡፡ እሱራት ዒራዒሮ ብህይወት ኣለው” ክብል ከም ኣመሉ ዝኽሕድ እንተኾይኑ በተን ኣህጉራውያን ዘይሻራውያን ትካላት ነቲ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ዝርከብ ህዝብና ከረጋግጻሉ ይፈቐደለን።

ንሰብኣዊ መሰል ደቂ ኣዳምን ንምጽናት ደቂሰባትን ዝሕለቓ ዘይመንግስታውያን ትካላት ዓለምና ምእንቲ ከረጋግጻልና፡ ብዘሎን ዘየሎን ሓይልና ንቃለስ። ግብሩ ዝፈለጠ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ ኣጋ ዕርበቱ ነቶም ካብ ህልዋት ንታሕቲ ካብ ሙውታት ንላዕሊ ሒደት ብሂወት ዝተረፉ ኡስራት ዒራዒሮ ቦታ ቀይሩዎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ናበይ? መዓስ? ክንደይ? ስለ ምንታይ? ድማ ኣብ ቀጻሊ ክንገልጾ ኢና። ነዛ ንኣስታት 14 ዓመታት ንጀጋኑ ተጋደልትን ጋዜጠኛታትን ዝቐዘፈትን ዘማሰነትን ቤትማእሰርቲ ዒራዒሮ ከም ዘይነበረት ንምምሳል ኣብ ጻዕርታት ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ኣሎ።

ካልኣይ ክፋል

 1. ጀነራል ዕቑበ ኣብርሃ (መለለዬ ቍጽሩ 13) ብ1948 ተወሊዱ፡ መባእታን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ደቂምሓረ ወዲኡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩንቨርስቲ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱ ምስ ወድአ 1972 ናብ ህግሓኤ ተሰሊፉ። ኣብ 1977 1ይ ጉባኤ ኣባል ማ/ሽማግለን ፖለቲካዊ ቤ/ጽሕፈትን ኮይኑ ተመሪጹ። ኣብ 1978- 1984 ኣዛዚ ሰ/ምብራቕ ሳሕል ኮይኑ ወራራት ስርዓት ደርግ ኣብ ምፍሻል መሪሕ ተራ ተጻዊቱ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ሚ/ር ንግድን ኢንዱስትሪን፡ ሚ/ር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ 1999 ኣብ እዋን ኩናት ኤርትሮ- ኢትዮጵያ ናይ ጀነራል መዓርግ ተዓዲሉ ሓላፊ ቁጠባ፡ ምምሕዳርን ጥዕናን ከምኡ ውን ኣዛዚ ስታፍ ሓ/ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ ኣገልጊ። ኣባል G-15 ተባሂሉ 18/09/2001 ተዓፊኑ እምባትካላ ተወሲዱ፡ ነዊሕ ከይጸንሐ 13/10/2002 ተሰዊኡ።

 2. ማሕሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ (መለለዬ ቍጽሩ 27) ብ1948 ተወሊዱ፡ 1966 ናብ ተሓኤ ተሰሊፉ ኣባል ክፍለ 5 ኮይኑ ኣገልጊሉ፡ 1970 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተጸንቢሩ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ብዝተፈላለየ ላዕለዋይ ጽፍሕታት ሰሪሑ። ሓላፊ ክፍሊ ሓበሬታን ፕሮፖጋንዳን፡ ሓላፊ ክፍሊ ህዝቢ፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር፡ ፕረዚዳንት ኣብ ዘይህልወሉ ከም ፕረዚዳንት ኮይኑ ሰሪሑ፡ ናይ ኣቦመምበር ምርጫ ሽማግለ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ከም ካልኦት ብጾቱ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ስለዝጠለበ 18.09.2001 ተቐይዱ ድሕሪ ክልተ ዓመት ብዕለት 04.06.2003 ኣብ ቤት ማእሰርቲ እምባትካላ ተሰዊኡ።

 3. ሳልሕ እድሪስ ከክያ(መለለዬ ቍጽሩ 6) ብ1950 ተወሊዱ ኣብ ባህርዳር ፖሊቴክኒክ ይመሃር ኔሩ ኣቋሪጹ ብ1976 ናብ ህግሓኤ ተሰሊፉ፡፡ ኣብ ሜዳ መምህር ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ኔሩ፡ ኮሚሽን ሓላፊ ማእከል ወተሃደራዊ ስልጠና ኔሩ። ኣብ 2 2ይ ጉባኤ ናይ ግንባር ማ/ሽማግለ ተመሪጹ። ድሕሪ ናጽነት ኣባል ማ/ሽማግለ ህግደፍ፡ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ፡ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን፡ ሓላፊ ፕረዚዳንታዊ ቤ/ጽሕፈት፡ ምክትል ወጻኢ ጉዳያት፡ ኣምባሳዶር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ኣገልጊሉ። 2000 ካብ ዝነበሮ ሓላፍነት ወሪዱ ከንቲባ ዓሰብ ከምዝኾን ተጌሩ። ንለውጢ ስለዝጠለበ 18 መስከረም 2001 ምስ ብጾቱ ተኣሲሩ። ብዕለት 12/06/2003 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ።

 4. ሓምድ ሕምድ (መለለዬ ቍጽሩ 31) ብ1955 ተወሊዱ ሱዳን ዓብዩ ግብጽ ተማሂሩ። ኣብ ዒራቕ ዩንቨርስቲ ብከሚስትሪ ተመሪቑ፡፡ ኣብ እዋን ቃልሲ ናይ “ኣባል ሓፋሽ ውድባት”ብምኻን ኣብ ሱዳን፡ ግብጺ፡ ሊብያን የመንን መንእሰያት ይውድብ ኔሩ። ካብ 1994- 2001 ኣባል ፈጻሚ ኣካል ህግደፍ፡ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ፡ ሓላፊ ኣውራጃ ሰንሒት፡ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ፡ ጨንፈር ማእከላይን ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃ ኔሩ። ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ብ18 መስከረም 2001 ኣባል ጉጅለ-15 ተባሂሉ ተኣሲሩ። ብዕለት 22/09/2003 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ።

 5. ወ/ሮ ኣስቴር ፍስሃጽዮን (መለለዬ ቍጽራ 11) ብ1951 ተወሊዳ ብ1974 ናብ ገድሊ ዝተሰለፈት ገዲም ተጋዳሊት’ያ። ኣስቴር በዓልቲቤቱ ንሚኒስተር ሸሪፎ ነይራ። ሓደ ቈልዓ ወሊዶም፡፡ እንኮ ወዳ ኢብራሂም ንናይ ቀረባ ሓላፊኣ ዝነበረ ብኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝተቐንጸለ ኢብራሂም ዓፋ ንምዝካር ብዝብል’ያ ሰዪማቶ። ድሕሪ ናጽነት ኣባል ማ/ሽማግለ ህግደፍን ኣባል ሃገራዊ ባይቶን ነይራ። ብ1996 ነቲ እናገበለ ዝቕጽል ነበረ ውልቀመላኺ ኢሳያስ ብምቅዋማ ካብ ሓላፍነት ደስኪላ ነይራ። ኣብ 1999 ናብ ዝነበረቶ ሓላፍነት ተመሊሳ ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ምስቶም “ሰለማዊን ደሞክራስያውን ዘተ” ዝብል ቅሉዕ መልእኽቲ ናብ ፕረዚዳንት ኢሳይያስ ዝለኣኹ ነይራ። ኣባል ጕጅለ15 ተባሂላ 18 መስከረም 2001 ተኣሲራ። ብዕለት 8/06/2003 ከኣ ብሓያል ጸቕጢ ክሊማ ዒራዒሮ ተሰዊኣ።

ሳልሳይ ክፋል

 1. ጀርማኖ ናቲ ምሸሾ (መለለዬ ቍጽሩ 30) ብ1940 ተወሊዱ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣሸሺ ቅዱስ ፍራንስ ተማሂሩ፡ ኣብ ፔታጎ ብኣካውንቲንግ ድሕሪ ምምራቑ ካብ 1971- 76 ኣብ ባራቶሎ ፋብሪካ ጡጥ ዓሊጊደር ተመዲቡ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣባል ጀብሃ ተባሂሉ ስለ ዝተጠርጠረ ኣብ ሰምበል ብደርግ ተኣሲሩ። ኣብ 1975 ጀብሃ ብወተደራዊ ስርሒት ኣወጺኣቶ። ድሕሪ ምውጽኡ ከኣ ናብ ሻዕብያ ተሰሊፉ፡፡ ምስ በዓል ደሃብ ፋቲንጋ ንከሰላ ተላኢኹ ንተወለድቲ ብሄር ኩናማ ብምጉስጓሽ ኣብ ጎኒ ህግሓኤ ክስለፍ ዝገበረ ተጋዳላይ እዩ። ብ1987 ኣብ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኣባል ማ/ሽማግለ ኮይኑ ተመሪጹ። ድሕሪ ናጽነት ኣማሓዳሪ ጋሽን ሰቲትን ነይሩ። 1994 ኣብ 3ይ ጉባኤ ንካልኣይ ግዜ ኣባል ማ/ሽማግለን ፈጻሚት ፖለቲካዊ ቤ/ጽ ህግደፍን ኮይኑ። 2000 ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ተመዲቡ። ኣባል ጉጅለ-15 ተባሂሉ ድማ ብዕለት 18/09/2001 ተኣሲሩ። ብዝተፈላለየ ሕማም ነዊሕ ክሳቐ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ኣብ ወርሒ 01/2009 ተሰዊኡ።

 2. ኣልኣዛር መስፍን ጕዱም (መለለዬ ቍጽሩ 1) ካብ ኣቦኡ ኣቶ መስፍን ጉድምን ኣዲኡ ወ/ሮ ምስላ ደበሳይ ኣብ ዞባ ማእከል ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ። 5 ኣሕዋቱ ንሜዳ ወሪዶም ካብኦም ፍቕረን ኣሮን ዝበሃሉ ምእንተ ናጽነት ተሰዊኦም፡፡ ምሕረቱ ኣካለ ስንኩል ኮይኑ ኣትዩ። ምስግና ዝበሃል ሓዉ ከኣ ብደርግ ተጠቐጥቂጡ ኣእምርኡ ዝሰሓተ ኣለዎ። ኣልኣዛር ብቢዝነስ ኣድሚንስትረሽን ካብ ኣዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምምራቑ ብ1975 ንሜዳ ወሪዱ። ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ኣመሪካ ተላኢኹ ብማስትሬት ዲግሪ ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቑ ንሃገሩ ተመሊሱ። ኣልኣዛር ኣቦ 3 ውላድ ኮይኑ ደቁ ጴጥሮስ፡ ኑኤልን ናታን ዝበሃሉ ኣብ ኣዲስ አበባ ተሰዲዶም ይርከቡ። ተደናጋጺ G-15 ተባሂሉ 18.09.2001 ምስ ብጾቱ ኣብ እምባትካላን ዒራዒሮን ተኣሲሩ። ወርሒ 9/2011 ተሰዊኡ ኣብ ሩባ ዒራዒሮ ተቐቢሩ።

 3. ተስፋይ ገብረኣብ (ጎመራ) (መለለዬ ቍጽሩ 16) ክእሰር ከሎ ዕድሚኡ 53 ይገብር ኔሩ። ገዲም ተጋዳላይ ህግሓኤ ጎሞራ ኣባል እንዳ 72 ኮይኑ ናብ ናጽነት ኣትዩ፡፡ ድሕሪ ናጽነት፡ ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ ህግደፍ፡ ኢሚግረሽን፡ ኣብ ሚ/ሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ከምኡ ውን ሚ/ትሪ ወጻኢ ጉዳያት ዲፕሎማት ኔሩ፡፡ ተደናጋጺ ጉጅለ-15 ተባሂሉ 2001 ተኣሲሩ እምባትካላን ዒራዒሮን ኣትዩ። ኣብ ሞንጎ ወርሒ 10-12 ኣብ 2010 ተሰዊኡ።

 4. ኪሮስ ተስፋንኪኤል (ኪሮስ ዓወር) (መለለዬ ቁጽሩ 21) ገዲም ተጋዳላይ ኪሮስ ዓወር ኣብ ሜዳ ፋርማሲስት ኮይኑ ይሰርሕ ኔሩ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ሚኒስትሪ ቱሪዙም ዳይረክተር ጀነራል ተመዱቡ ይሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ኣመሪካ ተላኢኹ ብ International Relations ማስተሩ ሰሪሑ ምስ ተመልሰ ኣብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ተመዲቡ ዝሰርሕ ዝነበረ በሊሕ ተጋዳላይ ምንባሩ ይፍለጥ። ሓደ እዋን ሓደ ታሪኻዊ ቃል ንወዱ ፍቕረ ገሊጹሉ ሓሊፉ እዩ “ፍቕረ ወደይ ንሕና ብኢሳይያስ ተገዚእና ኢና ኣቲና ንስኻ ከኣ ብኣብርሃም ኢሳይያስ ከይትግዛእ ሓደራ!!” ከም ዝበሎ ይፍለጥ። ኣብ ወርሒ 9/2011 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ።

 5. ሲራጅ ኢብራሂም መሓመድ ኪያር (መለለዬ ቁጽሩ 26) ዕድመ ከባቢ 63 ይገብር። ደረጃ ትምህርቱ ቢኤ ዲግሪ። ናብ ሜዳ ዝተሰለፈሉ 1969/70 ኮይኑ ፈለማ ኣባል ህዝባዊ ሓይልታት ደሓር ድማ ተጋደላይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ናብ ናጽነት ኣትዩ። ድሕሪ ናጽነት ከኣ ኣብ ሚ/ሪ ምክልኻል ኣባል መኮነን ጥዕና ኮይኑ ይሰርሕ ኔሩ። ደሕሪ እዚ ኣብ ሱዑዲ ዓረብ ዲፕሎማት ኤርትራ ኔሩ። በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ጽገሬዳ በየነ ተኽለሚካኤል ገዲም ተጋዳሊት ህ.ግ እያ። ኣቦ 3 ቈልዑ ኮይኑ ደቁ ኣድሃም፡ ኣድያምን ፌርዶስን ይበሃሉ። ድሕሪ ማእሰርቲ ኣቦኦም ኣድሃም ናብ ኢትዮጵያ ኣድያም ከኣ ናብ ኣመሪካ ተሰዲዶም ኣለው። ብተለምዶ ዶክተር ስራጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተጋ/ስራጅ ኢብራሂም ብዕለት 19/09/2001 ካብ ሆቴል TOP FIVE ኣስመራ ብኣባላት ጸጥታ ተዓፊኑ ተወሲዱ እምባትከላ ኣትዩ ብድሕሪኡ ዒራዒሮ ቀጺሉ። ልክዕ ኣብ 10 ዓመቱ ወርሒ 9/2011 ከኣ ብሰንኪ ግፍዓዊ ማእሰርቲ ጉጅለ ኢሳያስ ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ።

 6. ፍስሃየ ዮውሃንስ (ጆሽዋ) (መለለዬ ቍጽሩ 10)፡ ኣሰናዳኢን መስራትን ጋዜጣ ሰቲት ኔሩ፡፡ ናይ 1977 ገዲም ተጋዳላይ ህ.ግ እዩ። ገጣማይ፡ ዳይሪክተር ጉጅለ ባህሊን ኣሰልጣኒ ኤሮቢክስ ኔሩ። ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ተማሂሩ ንዓዱ ተመሊሱ። ዕድሚኡ ኣብቲ እዋን ከባቢ 46 ኔሩ፡፡ ደጋፊ ጉጅለ-15 ተባሂሉ ብ18/09/2001 ተኣሲሩ። ስለ ምንታይ ከም ዝተኣሰረ ደጋጊሙ ይሓትት እኳ እንተነበረ ሰማዒ ብዘይምርካቡ ኣዝዩ ይሓርቕ ነበረ፡፡ ብክቱር ሕርቃ ናይ ጥሜት ኣድማን ተደጋጋሚ ናይ ነብሰ ቅትለት ፈተነታት የካይድ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቤትማእስርቲ እምባትካላ ብዕለት 13.10.2002 ነብሰ ቅትለት ፈጺሙ ተሰዊኡ።

 7. ዳዊት ሃብተሚካኤል (መለለዬ ቍጽሩ 12) ምክትል ዋና ኣሰናዳእን መስራትን ጋዜጣ መቓልሕ ኔሩ። ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሰቲ ብፊዚክስ ተመሪቑ። ካብ ወርሒ 10 ክሳዕ ወርሒ 12/2010 ኣብ ዘሎ ግዜ ተሰዊኡ። 8. መድሃኔ ሃይለ ኣፍለ (መለለዬ ቍጽሩ

8) መስራትን ምክትል ኣሳናዳኢ ጋዜጣ ቀስተደመና ኔሩ። ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብሕጊ ተመሪቑ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ተመዲቡ ንሃገሩ ከገልግል ድሕሪ ምጽንሑ ተደናጋጺ ጉጅለ-15 ተባሂሉ ኣብ ቀይዲ እምባትካላን ዒራዒሮን ኣትዩ፡፡ ብዕለት 08/02/2006 ተሰዊኡ።

 1. ማቴዎስ ሃብተኣብ (መለለዬ ቁጽሩ 20) ጋዜጠኛ መቓልሕ ነይሩ። ካብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ብስነ-ቁጽሪ ተመሪቑ፡፡ ዕድሚኡ ኣስታት 44 ዝግመት ኮይኑ ብ2005 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ።

 2. ዮሱፍ መሓመድ ዓሊ (መለለየ ቍጽሩ 8) ዋና ኣሰናዳኢ ብሕታዊት ጋዜጣ ጽጌናይ ኔሩ። ናይ ቢዝነስ ኣድሚኒስትረሽን ምሩቕ ነይሩ። እታ ንዮሱፍ መሓመድ ዓሊ ካብ እምባትካላ ጀሚራ ዝተዓደለቶ መለለዬት ቁጽሪ 8 ድሕሪ መስዋእቱ ንስውእ መድሃንየ ሃይለ ተዓዲላ ዝነበረት እያ። ብዕለት 7/06/2003 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ።

 3. ስዒድ ዓብደልቃድር (መለለዬ ቍጽሩ 24) ወዲ 48 ዓመት ምንባሩ ዝግመት ጋዜጠኛ ስዒድ ዓብደልቃድር ዋና ኣሰናዳኢን መስራትን ጋዜጣ ኣድማስን፡ ኣብ ሚ/ሪ ዜና ድማ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ኣልሓዲሳ ጸሓፊ ነይሩ። ወርሒ 3/2005 ኣብ ዒራዒሮ ብማሕነቕቲ ነብሰቅትለት ፈጺሙ ተሰዊኡ።

 4. ሳህለ ጸጋዝኣብ (መለለዬ ቁጽሩ 32) ገዲም ተጋደላይ ህ.ግ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ሲቪላዊ ገበናት ሓላፊ ኔሩ። ኣብ ወርሒ 1/2005 ኣብ ዒራዒሮ ተሰዊኡ።

 5. ተስፋገርግሽ (መለለዬ ቁጽሩ 14) ኣብ ዞባ ደቡብ ኣማሓዳሪ ን/ዞባ ጾሮና ነበር ገዲም ተጋዳላይ ተስፋገርግሽ ብዕለት 16/03/2004 ነብሰ ቅትለት ፈጺሙ ተሰዊኡ። ቅድሚ መስዋእቱ “ኣብ ባንክ ዝርከብ ገንዘበይ ንመእለይ ደቀይ ክኸውን ቡከይ ንበዓልቲ ቤተይ ሃቡለይ “ እናበለ ይዛረብ ምንባሩ ይፍለጥ።

 6. ኪዳነ ወዲ ቀሺ (መለለዬ ቁጽሩ 5) ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ኣባል ኣሃዱስለያ እንዳ 72ን ኣውቲስታ ተጋ/ጴጥሮስ ሰሎሞን ኔሩ። ወርሒ 10/2009 ተሰዊኡ።

 7. መሓሪ ያቆብ (መለለዬ ቁጽሩ 15) ኣውቲስታ ሚ/ር ሳልሕ ከክያ ከምዝነበረ ይፍለጥ፡፡ ብዛዕባ”ዚ ዝፈልጥ ኤርትራዊ እንተሎ ሓበሬታ ክውስኸሉ ንላቦ። ዝተሰውኣሉ 2008 ኣብ ዒራዒሮ እዩ። ራብዓይ ክፋል ስለ ምንታይ ሞይቶም? – ብዘይ መርመራ፡ ናይ ቤትፍርዲ መስርሕ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓንቲ ጸባብ ሸላ ምንባርን ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይምርኻብን ከቢድ ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጢ ስለ ዝወረዶም። – ንናጽነት ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ ብመውጋእትን ኣካላዊ ድኻምን ኣዝዮም ተጓሳቝሎም ስለ ዝጸንሑ ነቲ ከቢድ ጸቕጢ ክጻወሩዎ ብዘይምኽኣሎም። 4 – ንዝተፈለላየ ዘጓነፎም ሕማማት ዝፍውስ ቀረብ ኣፋውስን ሓካይምን ስለ ዘይቀርበሎም። – ኣብ ምክልኻል ሕማማት ዝሕግዝን ኣካላት ዝሃንጽን ተመጣጣኒ ምግቢ ስለ ዘይቀርበሎም። – ካብ ዕለት 6 ክሳዕ ዕለት 9/ወርሒ 6/2003 ካብ ዝሓሸ ጸቕጢ ኣየር ዝነበሮ እምባትካላ ናብ ኣስታት 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዕን ለይቲ ሓያል ናይ ባሕሪ ጎስዒ ዝፈጠሮ ቀዝሒን ዝነበሮ ሩባ ዒራዒሮ ምስ ተዓፈኑ ንክልቲኡ ዓይነት ክሊማ ክጻወሩ ብዘይምኽኣሎም። – ክዳኖምን መንጸፎምን ክልተ ኮቦርታ ጥራይ ብምንባሩ ለይቲ ነታ ሓንቲ ኮቦርታ ኣብ ሲሜንቶ ይንጸፍዋ እታ ካልአይቲ ይለብሱዋ፡ ሓደሓደ እዋን’ውን ነታ ሓንቲ መንጸፎምን ክዳኖም ገይሮም ነታ ካልአይቲ ክትረኣሱዋ ስለ ዝግደዱ ቀትሪ ኣንጉዕኻ በዘምክኽ ዋዒ ለይቲ ከኣ ኣንጉዕካ ብዘንቅጽ ቀዝሒ ኣዝዮም ስለ ዝተሃሰዩ። – ናይ ነፍስወከፎም መደቀሲ፡ ዓይኒምድሪ፡ መሕጸቢኦም ኣብታ 3 ብ 3 ሜተር ትርብዒት ዝስፍሓታ ጸባብ ሸላ ውሽጢ ስለ ዝርከብ እታ ሸላ ጽሬታ ዝተሓለወ ስለ ዘይኮነ ራህዲ (ኡሚዲታ) ዝዓሰላ እያ። –

ጕጅለ ኢሳይያስ እሱራት ከይጠፍኡ”ምበር ከይሞቱ ወላ ሓንቲ ኣይግደስን። ስለዚ፡ ቅድሚ ምማቶም ዝግበር ቅድመ ምክልኻል ኣይነበረን የግዳስ ደይ መደይ ተባሂሉ ከም ዝሞቱ ይግበር ከም ዝነበረ እቲ ዝተገልጸ ኩነታት ዘግህዶ ሓቂ እዩ። – ምስ ሞቱ ካብ በዓል ፍሸይ መራራን ወኪን ተበጊሱ ንባሕሪ ገጹ ኣብ ዝወርድ ወሓዚ ሩባ ዒራዒሮ ይቕበሩ ኣዕጽምቶም ብውሕጅ ከም ዝውሰድ ይግበር። ቀንዲ ተሓተቲ ምጽናት ገዳይም መራሕትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን በዓል መንዮም?

1.ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ፕረዚዳንት ሃገረ ኤርትራ 2. ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 3. /ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ሓላፊ ወኪል /ድሕነት ኤርትራ 4. /ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ኣዛዚ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኤርትራ 5. /ጀነራል (ዶክተር) ሃይለ ምሕጹን ሓኪሙ ንዘየድሕኖም እናተመላለሰ ዝበጽሖም ዝነበረ 6. የማነ ገብረኣብ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ህግደፍ 7. /ኮሎኔል ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲ ሓኪም) ሓላፊ /ማእስርቲ እምባትካላን ዒራዒሮን 8. / ሓረጎት ፍርዙን (ወዲ ፍርዙን) ኣዛዚ / 22 (ሓማ በል ክትድረር! እናበለ ኣብ ባራት ዓዕ ክብል ዝሓድር ደንቆሮ) 9. / ሚኪኤለ ሃንስ (ወዲ ሃንስ) ኣዛዚ / 26 ካብ እምባትካላ ናብ ዒራዒሮ ኣብ ምምልላስ ዝተሳተፈ ናይ ሚስጢር መኻፍልቲ በዓል ውጩ ዝነበረ። 10. / ሓድሽ ወለላ (ወዲ ወለላ) ሓላፊ ስለያ ተወርዋሪ እዚውን ኣብቲ ምጉዓዝ ተሳታፊ እቲ ምስጢር ምንባሩ

ሓሙሻይ ክፋል

ትሕቲ ህሉዋት፡ ልዕሊ ምውታት

ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጽሑፈይ ነቶም ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲኣብ መሪር ተጋድሎ ንናጽነት መሪሖምን ተመሪሖምን ናብ ዓወት ዝበጽሑ፡ ተረፍ መስዋእቲ ግዳያት ዒራዒሮዝኾኑ ጀጋኑና ዝምልከት ምቕራበይ ይዝከር።

ዒራዒሮ 35 ጀጋኑ ደቂኣባት ዝተቐየዱላ ኣብ ኣጻምእ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ኤርትራዊትሲኦል’ያ። ካብ’ዞም 35 ጀጋኑና እቶም 20 ብግፍዒን ስቓይን ኢሳይያስ ከም ተሰውኡ ከኣ ገሊጸ ነይረ። ኣብዚ ካልኣይ ምዕራፍ ጽሑፈይ ድማ ኩነታት “ትሕቲ ህልዋት፡ ልዕሊ ምውታት”ዝኾኑ ኣብ ቀረባ እዋናት ካብ ዒራዒሮ ንግዚኡ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ብሕቡእ ዝተውስዱ 15 እሱራት ዝነበሩዎ ኩነታት ከቕርብ’የ። ኣብ መጀመሪያ ምዕፋን ናይ’ዞም ጀጋኑና፡ ተዋሳእቲ ዝነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ነቲ ዘይፈልጥ ንኽፈልጥምስዚ ኣተኣሳሲረ ዘረጊሐዮ ኣለኹ፡።

መስከረም 16/2001 ሕቡእ ኣኼባ ቤ/ጽ ፕረዚዳንት ተኣከብቲ፡- 1. ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ሓላፊ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 2. ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ (ነቕዘ) በቲ እዋን ሜጀር ጀነራልን ኣዛዚ ስርሒት ዞባ 02ን 5 3. ሜጀር ጀነራል ገረዝጊሄር ዓንደማርያም (ውጩ) ኣብቲ እዋን ኣዛዚ ዞባ ስርሒት 05 4. ብሪጋዴር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል (በቲ እዋን ኮሎኔል) ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ፡ ኣብዚ እዋንኣዛዚ “ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኤርትራ” 5. ኮሎነል ወልደዝጊ ባህታ (ኣብቲ እዋን ሓላፊ ስርሒት ውሽጣዊ ጸጥታ) ኣብዚ እዋን ከኣ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ 6. ኮሎኔል የማነ ኣፍወርቂ (ወዲ ኣፍወርቂ) (ሽዑ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ዞባ ማእከል) ሕጂ ሓላፊ ስርሒት ውሽጣዊ ጸጥታ 7. ሌ/ኮ ብርሃነ ተስፋማርያም (ቅጫ) ኣብቲ እዋን ኣዛዚ ብርጌድን ሓላፊ ውፍሪ ኣሃዱ ምግፋፍ ኣስመራን ከባቢኣን ኣብዚ እዋን ሓለቓ ስታፍ ክ/ሰ 23 ኣብ እዚ ምዕራብ 8. ኮሎኔል ሓድሽ (ወዲ ወለላ) ኣብቲ እዋን ስታፍ ስለያ ዞባ ስርሒት 05 ሕጂ ከኣ ሓላፊ ስታፍ ስለያ ተወርዋሪ እዚ 9. ብሪጋዴር ጀነራል ሚኪኤለ ሃንስ (ወዲሃንስ) ኣብቲ እዋን ኣብ ከባቢ ፍልፍል ሰሎሙና ዝነበረት ኣሃዱ ክ/ሰ 32 ኣዛዚ ሕጂ ከኣ ኣዛዚ ክ/ሰ 26 ኣብ እዚ ምዕራብ 10. ሌ/ኮ ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲ ሓኪም) ቅድሚ ምእሳር ጉጅለ- 15 ኣብ ክ/ሰ 29 ኣዛዚ ብርጌድን ብኢሳይያስ ተወደበ ተጸናጻኒ ሓላፍትን ዝነበረ። ድሕሪ ምዕፋን ጉጅለ 15 ድማ ሓላፊ ቤትማእሰርቲ እዞም ግዳያት ኮይኑ ዝተመዘዘ። ኣጀንዳ፡- ኣካቢፕረዚዳንት ኢሳይያስ ባዕሉ ኮይኑ፡ ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ገዳይም ተጋደልቲ ጉጅለ-15 ኣመልኪቱ ሰፊሕ ጠቐነ ድሕሪ ምቕራብ ምስ ዝነበረ ዓለማዊ ኩነታት ኣዛሚዱ መንግስቲ ንምቕያዶም ከም ዝወሰነ ድሕሪ ምግላጽ፡ ጉዳይ ምትሓዞም ዝምልከት ንወኪል ሃገራዊ ድሕነት፡ ጉዳይ ሓለዎኦምን ቀጻሊ ክትትሎምን ዝምልከት ከኣ ንወተሃደራዊ ኣዘዝቲ፡ ሓላፍነት ድሕሪ ምሃብ፡ ስዒቡ ክመጽእ ንዝኽእል ጸገማት እንተደኣ ሃሊዩ ነዞም ኣካላት ብጥብቂ ክከታተሉን ኣዳላይ ስጉምታትን ክወስዱን መምርሒ ሂቡ ኣፋኒዩዎም። መስከረም 17/2001 ሕቡእ ኣኼባ ሃገራዊ ድሕነት መስከረም 17/2001 ድሕሪ ፋዱስ ኣብ ቤ/ጽ ውሽጣዊ ጸጥታ (ቻው ሆቴል) ዝተኣከቡ 35 እሙናት ኣባላት ሃ/ድሕነት ብብርጋዴር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል፡ ኮሎኔል ወልደዝጊ ባህታን ኮሎኔል የማነ ኣፈወርቅን ዝተመርሐ ሕቡእ ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብዚ ኣኼባ ብሪጋዴር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ካብ ኢሳይያስ ዝሰምዖ ትንታነ ንተኣከብቲ ድሕሪ ምግላጹ “ዞም ሃገር ክሸጡን ኩቡር ፕረዚዳንት ክግልብጡን ኣብ ምንቅስቓስ ዘለው ትሕቲ ሃገራውያን ኣባላት ጉጅለ-15ን ሰዓብቶምን፡ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትው ወሲኑ ኣሎ፡፡

ናይዚ መደብ ፈጸምቲ ከኣ ኣባላት ውሽጣዊ ጸጥታ ክንኮን ተወሲኑ ኣሎ። ነዚ ፍሉይ ተልእኾ ብብቕዓት ክንፍጽሞ መንግስቲ ኣሚኑ ዝዓደለና መደብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘለና መራሕትን ኣባላትን ብግቡእ ክንፍጽሞ ይግባእ። ስለዚ ነዞም ሰባት ክንሕዞም ከለና ላዕለዎት ሓለፍትን ተጋደልትን ስለዝኾኑ ዕጥቂ ክህልዎም ስለ ዝኽእሉ ክታዀሱኹም ወይ ነብሰ ቅትለት ክፍጽሙ ስለ ዝኽእሉ ብጥንቃቐ ክንሰርሕ ኣለና። መን ንመን ይሕዝ ብዝምልከት መደብኩም ወልደዝጊን የማነ ወዲ ኣፍወርቂን ክገልጹልኩም’ዮም። መካይን ተዳልየናልኩም ኣለዋ። ብወገንኩም ዕጥቅኹም ኣጻፍፉ።

ብመራኸቢታት ዘማእክለኩም የማነ ወዲ ኣፍወርቂ ይኾውን፡፡ ድሕሪ ምትሓዝ ናበይ ተብሉ ‘ውን ክሕብርኹም’ዮም፡፡” ብምባል መደረኡ ወድአ። ቀጺሉ ነቶም 33 ዝኾኑ እሙናት ኣባላት ሃ/ድነሕት ዝመርሑ 3 ኣባላት ዘለውዋ ሓንቲ ጉጅለ ብምፍጣር ኣብ 11 ጉጅለታት መቓቒሎም ንነፍሰወከፍንጉጅለታት ብኮሎኔላትን መጀራትን ክምርሓ ወዲቦም ናብ ስርሒት ተዋፊሮም።

ብዕለት 17 መስከረም 2001 ናብ 18 ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ንነፍሰወከፍ መራሕቲ ጉጅለ ናይቶም ዝተሓዙ ኣባላት ኣስማትን መቐዬዲ ቦታኦምን ተነገሮም፡ ኣባላት ጉጅለ-15 ሰዓብቶምን ኣብ ምትሓዝ ሓላፍነት ዝተውሃቦም እሙናት መራሕቲ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ’ዞም ዝስዕቡ ነይሮም፡ 1. ሌ/ኮ ዮናስ ዘርኣይ ኣብ ጸረ ግብረ ሽብራ ተመዲቡ ይስርሕ ነይሩ ድሒሩ ዝደስከለ። 2. ሌ/ኮ ጸሃዬ የውሃንስ (ጭጉኒ) ቅድም ኢሉ ኣብ ኔቭሰን ኩባንያ ቢሻን ዳህላክን ዝርከቡ ወጻእተኛታት ኣብ ምክትታል የተሓባብር፡፡ ንሕክምና ንዓዲጣልያን ይመላለስ ነይሩ። 3. ኮሎኔል ርእሶም ኣባይ (ወዲመርጋኖ) ንዕደና ወርቂ ዛራ ንምክትታል ብጉልባብ ተመዲቡ ይስርሕ ኣሎ። 4. መጀር ሓጂ ኢብራሂም ኣብ ከባቢ ኣኽሪያ ይከታተል ነይሩ ኣይነፋዕካን ተባሂሉ ይድስክል ይሰርሕ ኣብ ሰንከልከል ዘሎ። 5. መጀር ወዲቢኒ ኣብ ፈተነ ቅትለት ብ/ጀነራል ስምኦን ተጠርጢሩ ተኣሲሩ ነይሩ።

ኣብ ቀረባ ተፊቲሑ ንካልኣይ ግዜ ኸኣ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ። 6. መጀር ብርሃነ ግርሙ ኣብ ምክትታል ወጻእተኛታት ተመዲቡ ዝስርሕ ዘሎ። 7. መጀር ነጋሲ ኪዳነ ኣብ ምክትታል ወጻእተኛታት ተመዲቡ ዝሰርሕ ዘሎ። 8. መጀር ሙሉጌታ ኣማረ (ሙለር) ምክትል ሓላፊ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕባሕሪ። 9. መጀር ወዲ ስዒድ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተኣሲሩ ዝተፈትሐ። 10. ሌ/ኮ መንግስትኣብተኽለ ድሕሪ 2001 ካብ ሃገር ወጺኡ ዝተሰደደ። 6 11. ሜጀር ዓንደ ግደወልድ (ወዲ ጅዱ) ሓላፊ ምክትታል ላዕለዎት ትካላትን ሰበ-ስልጣናትን እዞም ዝተገልጹ ኣባላት ንዝተውሃቦም መደባት ቀጻሊ ስርሒት ብምክያድ ብ18.09.2001 ነቶም 11 ኣባላት ጉጅለ-15 ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ናብ እምባትካላ ኣብጺሖምዎም፡፡ ድሕሪ’ዚ ኣስዒቦም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልታት ነቶም ዝተረፉ “ሰዓብቲ ጉጅለ-15” ዝበሃሉ ዳጊኖምዎም፡፡ ፈለማ እምባትካላ ዝተቐበሎም ሌ/ኮሎኔል ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲ ሓኪም) ዝመርሖም ካብ ስለያ ስርሒት ዞባ 04ን 05ን ዝተውጻእጽኡ ኣባላት ነይሮም፡፡

ድሕሪ 3 ወርሒ ከኣ ዕለት 23/11/2001 ካብ ኣሃዱታት 17፡ 26፡ 32፡ 35ዝተዋጽኡ ኣባላት ስለያ ኣብ ዓቢ ዓዲ ተኣኻኺቦም ናብ ኣስመራ ተላኢኾም። ኣብ ኣስመራ ሜጀር ጀነራል ውጩ ረኺቡ “መንግስቲ ንዝለዓለ ስራሕ ደልዩኩም ኣሎ” ዝብል መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ንእምባትካላ ለኣኾም።

እዞም ድሒሮም ዝሰዓቡ ኣባላት እቶም ክሳዕ ሕጂ ኣብ ዒራዒሮ ዘለዉ ኣባላት ሓለዋ’ዮም። ጻኒሒት እሱራት ኣብ እምባትካላ፡ ኣባላት ጉጅለ-15ን ሰዓብቶምን ተዓፊኖም እምባትካላ ድሕሪ ምእታዎም: ጉጅለ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ’ዞም ቅዩዳት፡ ኣለውኒ ዝብሎም ጎስጎስቲ ወዲቡ፡ ኣድላይ ባጀት ሰሊዑ፡ ንውሽጥን ንደገን ብምውፋር ሰፊሕ ጸለመ ኣካይደምሎም፡፡

ሚኒስትሪ ዜና ብዛዕብኦም ተኸታታሊ ጸለመ ንክፍኑ ፍሉይ ልኡኽ ተዓደሎ፡፡ ብስም “ባይቶ” ከም በዓል መስጦፋ ኑርሑሴን፡ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ ፎዝያ ሓሽም፡ ተስፋይ ገብረስላሰ (ቺና)ን ካልኦት መራሕቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝበሃላ ኣንስቲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ነቲ ኩነታት ከጋውሕዎ ተራእዮም፡፡ ከም ኣብነት ኣብቲ እዋን ዝነበረ ጸለመታት ንምዕዛብ፡- ኣብ ዪቱብwww.youtube.com/watch?V=QTG+vu TEnusኢልካ ምርኣይ ይከኣል።

ህዝብና ኣብቲ እዋን ኣፍ ኣውጺኡ ዋላ ኣይዛረብ’ምበር ገለ ተባዓት ኣቦታትን ኣደታትን “ንስኹም ዝብልኩምና ሰሚናዕናኩም፡ እንተኾነ በይኑ ዝጐየየ ዝቕድሞ የብሉን ከም ዝብሃል ናትኩም ጥራይ ሰሚዕና ክንፈርድ ስለ ዘይንኽእል ንሳቶም እውን ከምዚ ከማኹምን ልዕለኹምን ንናጽነት ዝተጋደሉ ጀጋኑ ደቅና ስለ ዝኾኑ ሓሳባቶም የስምዑና።” ብምባል ኣብ ለባም ሪእይቶታት ከምዝቐረቡ ዝዝከር’ዩ። ብወገን’ቲ “ዝበልናኩም ጥራይ ትቕበሉ” ዝመትከሉ ጉጅለ ኢሳያይስ ግን ነቲ ጸለመን ጎስጓስን ዝያዳ ክቕጽል ብምእዛዝ “መድልሃጽቲ፡ ሸይጥቲ ሃገር፡ ትሕቲ ሃገራውያን፡ ዕሱባት ወያነን ማ.ወ.ስን፡ ረገጽቲ ኣዕጽምቲ ስውኣት….”ዝብሉን ካልኦት ጠቐነታት እናመሃዙ ጎስጓሶም ቀጺሎም ብስርሒት ሃገራዊ ድሕነት ናብ እምባትካላ ፈለማ ዝኣተው ጠቕላላ 25 እሱራት ነይሮም፡፡

ድሕሪ 6 ወርሒ ከኣ “ተደናገጽትን ልሳንን ጉጅለ-15” ብዝብል ኣብ ኣስመራ ተፈላለዩ መደበራት ተቐይዶም ዝጸንሑ 9 ጋዜጠኛታት ተጸንበሩዎም።

ፍሉይ ተርእዮታት እምባትካላ

– ናይ ምሕሳም ምግቢ ኣድማ ተራእዩ – “ኣብ ምርጫ 2002 ክንሳተፍ ኣለና፡፡

ንመንግስቲ ንገሩልና” ዝብሉ ሕቶታት ተሰሚዖም – “ጉዳይና ናብ ቤት ፍርዲ ይቕረብ” ዝብል ሕቶታት የቕርቡ ነይሮም – “ካብ ማዕከናት ዜና ስለ ዝረሓቕና ጋዜጣታት፡ መጻሕፍቲ፡ ራዲዮን ይፈቐደና” ይብሉ ነይሮም – ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጽሑፈይ ዝገለጽኩዎ ጀነራል ዕቑበ ኣብርሃን ጋዘጤኛ ፍስሃየ ጆሽዋን ብሕርቃን ነብሰ- ቅትለት ፈጺሞም። ሚኒስተር መሓመድ ሸሪፎ ሰኣን ሕክምና ብሕማም ሞይቱ። – ኣብ መወዳእታ ብዕለት 7/6/2003 ብ6 ላንድክሮዘርን 2 ፒክኣፕን መካይን ናብ ዒራዒሮ ተጓዒዞም። ኣብ ሓንቲ መኪና ሓደ እሱርን ክልተ ኣባላት ሓለዋን ተመዲቦም እሱራት ብጸሊም ማስኬራ ተሸፊኖም ናብ ዒራዒሮ ኣትዮም። ኣብዛ ዕለት እሱራት ዘመላለሱ ኣባላት፡- 1. ብ/ ጀነራል ሚኪኤል ሃንስ (ወዲሃንስ)፡ ኣብቲ እዋን ኣዛዚ ክ/ሰ 32 ሓላፊ ሓለዋ ዙርያ ዒራዒሮን ዝነበረ። 2. ኮ/ል ሓድሽ (ወዲወለላ)፡ ኣዛዚ ስለያ ግንባር ስርሒት ዞባ 05 ዝነበረ 3. ሌ/ኮ ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲ ሓኪም)፡ ሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ 4. ሌ/ኮ ገረዝጊሄር ኣስመላሽ፡ ኣካያዲ ትካል ጽርበት ሓጺንን ዕንጸይትን ሰንበል 5. ሃብትኣብ፡ ኣውቲስታ ሜጀር ጀነራል ውጩ ዝነበረ 6. ኑረዲን (ወዲመሓመድ)፡ ኣባል ሓለዋ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ እዮም፡፡ – ሓድሓደ ቃላት እሱራት ኣብ እምባትካላ፡ 1. “ን37 ዓመት ተጋዲልካስ ንብላሽ” ቃል ተጋዳላይ መሓመድ ሸሪፎ 2. “ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ኤርትራ ይግበር’ሎ።

ስለምንታይ ብዘይ ፍርዲ ልዕሊ 2 ዓመት ተኣሲርና?” ቃል ጋዜጠኛ ስዩም ጸሃየ። 3. “ዝበደልኩዎ እንተልዩ እንተስ ክፍረድ እንተስ ይቕሬታ ክሓትት በጃኹም ናብ ልዕለኹም ኣሕሉፉኒ” ቃል ዶ. ስራጅ። 4. “ምስ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ርክብ ስለ ዝነበረኒ በጃኹም ብዛዕባ ውጽኢት ኩዕሶ ዓለም ንገሩኒ” ቃል ክፍሎም ገብረሚካኤል ሰራሕተኛ ኤምባሲ ኤርትራ ነበር። 5. “ሕማም ሽኮርያ ስለ ዘላትኒ በጃኹም ሽኮር’ባ ሃቡኒ?” ቃል ሃይለ ድሩዕ።

ሻዱሻይ ክፋል

ኩነታት ህልዋት እሱራት ዒራዒሮ፡

ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጽሑፈይ ናይቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ 20 እሱራት ኩነታት ምግላጸይ ይዝከር። ቀጺለ ከኣ ኣብ 2007 ናብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ዝተጸንበረ ጋዜጠኛ ዳዋት ኢሳቕ ሓዊሱ ኩነታት ብህይወት ናይ ዝጸንሑ15 እሱራት የቕርብ። ኣብ ቀረባ እዋን በደገን ብውሽጥን ሓያሎ ጸቕጥታት እናበርተዐ ምስ ከደ፡ ብትእዛዝ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሓኦም ብጸላም ዛጊት ናብ ዘይተረጋገጸ ቦታ ወሲዶምዎም ኣለው።

ክቡራት ኣንበብቲ፡ ብዛዕባ ሃለዋት ጀጋኑና ኣብቲ ንዝተቐየሩሉ ሓድሽ ቦታ ዝምልከት ምስ ኣረጋግጽኩ ከቕርበልኩም’የ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ግን ካብ ዒራዒሮ ቅድሚ ምውጽኦም ዝነበሮም ኩነታት ዝምልከት ሓበሬታ ብሓጺሩ ብኸምዚ ዝስዕብ ክገልጽ’የ።

 1. ጴጥሮስ ሰሎሙን (መለለዬ ቁጽሩ 02)፡ ኣካላዊ ኩነታቱን ጥዕንኡን ብምንጽጻር ዝሓሸ ነይሩ፡ ካብ ዕለት ማእስርቱ ጀሚሩ ክሳብ ካብ ዒራዒሮ ናብዘይተፈልጠ ቦታ ዝተወሰደሉ ግዜ ካብ ኢዱ ካቴና ኣይተፈትሓሉን፡።

 2. ሃይለ ወልደትንሳኤ -ድሩዕ (መለለዬ ቁጽሪ 04)፡ ብናይ ዓንዲ ሑቐ ጸገም፡ ብሕማም ሽኮር ክልቲኡ ዓይኑ ዓዊሩ ደው ክብል ስለ ዘይክእል ናብታ ኣብ ውሽጢ ሼላ ትርከብ ሽቓቕ ከይተረፈ እናተንፋሓዅ ይኸይድ ነይሩ።

ምግቢ ከቐርበሉ ከሎ ክርኦ ስለ ዘይክእል “እንታይ ዓይነት ምግቢ’ዩ?” ኢሉ ይሓትት።

 1. በራኺ ገብረስላሴ (መለለዬ ቁጽሪ 34): ክሊማዊ ጸቕጥን ተነጽሎን ዘበገሶም ብዝተፈላለዩ ውሽጣውን ስነ-ኣእምሮኣውን ሕማማት ይሳቐ። ወላ ከም ድሩዕ እንተዘይኮነ ንሱ’ውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ነይሩ።

 2. ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገረዝጊሄር (መለለዬ ቁጽሪ 07)፡ ብስንኪ ዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ካልኦት ብጾቱ ነብሱ ዓቢሩ። ካብ ዕለት ምእሳሩ ጀሚሩ ንኣስታት 14 ዓመታት ካብ ኢዱ መቖሕ (ፌሮ) ኣይወጽኣሉን። ኣብ ቀረባ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከም ዘይብሉ ምስ ፈለጡ ነቲ ፌሮ ኣልጊሶምሉ ነይሮም፡፡

 3. ብ/ጀ እስጢፋኖስ ስዩም (መለለዬ ቁጽሩ 23)፡ ከቢድ ስነኣምሮኣዊ ጸቕጢ’ኳ እንተሃለዎ ብተዛማዲ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ይርከብ። ካብ ዝእሰር ጀሚሩ ክሳዕ ካብ ዒራዒሮ ዝተወስደላ ዕለት ካብ ኢዱ መቑሕ ኣይተፈልዮን።

 4. ሚርያም ሓጎስ (መለለዬ ቁጻራ 28)፡ ካብ ዝታእሰረተሉ ዕለት ጀሚራብዕድመ ደንጉያ ኣብ ዓራርብ ካብ ዘርኣይ ዝብሃል ተጋዳላይ ከም ዝወለደታ ትዛረበላ ውላዳ እናዘከረት መዋእል ኣብ ብጭንቀት ኣብ ብኽያትን ኣውያትን ተሕልፎ። ብተደጋጋሚ ቀልባ ተጥፍእ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ትርከብ። ብዛዕባ ውላዳ ገለ ካብ ቃላታ “ኣነ ንጓለይ ኣብ ዓራርብ ክወልዳ ከለኹ፡ ኣብ ዝነበረኒ ዕድመ ምውላድ ኣጸጋሚ ብምንባሩ ወይ ንሀይወትኪ ወይ ነዚ ዕሸልኪ ሓደጋ ኣለዎ ኢላ ሓንቲ ኣብርሀት ትበሃል ብጸይቲ ሓቢራትኒ ነይራ። ኣነ ግን ደሓን እንተኾነ ንክልቴና ተድሑኑና፡ ኣይኮነን ከኣ ንዕሸለይ ኣድሕኑለይ ኢለ ዝወለድኩዋ እንኮ ጓለይ እያ” እናበለት ትበኪ! ጸጉራ ትነጺ! መስኪነይቲ እስርቲ’ያ።

 5. እድሪስ ኣባዓረ (መለለዬ ቁጽሪ 29)፡ ኣብ ልዕሊ ዝጸንሐ ስንክልንኡ ብሰንኪ ቀዝሒን ዋዒን ዒራዒሮ ኣደዳ ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ሕማማት ኮይኑ ነይሩ።

 6. ኢሳያስ (መለለዬ ቁጽሪ 33)፡ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ጥዕና ይርከብ።

 7. ጋዜጠኛ ስዩም ጸሃየ (መለለዬ ቁጽሩ 10)፡ ኣብ ከቢድ ኣካላዊን ስነ-ኣእምራዊን ጸቕጥታትን ሕማማትን ይርከብ፡፡ 2007 ካብ ሸልኡ ሃዲሙ ወጺኡ ቦታ ጠፊኡዎ ኮለል ክብል ከሎ ምስ ተተሓዘ ከቢድ ማህረምትን መግረፍትን ወሪዱዎ። ካብቲ እዋን’ቲ ጀሚሩ ኣብ ከቢድ ስነ-ኣአምሮኣዊ ጸቕጥን ኣካላዊ ማህሰይትን ይርከብ።

 8. ጋዜጠኛ ተመስገን ገረየሱስ (መለለዬ ቁጽሪ 22)፡ ብተነጻጻሪ ኣብ ደሓን ኩነታት ጥዕና ስለ ዝርከብ ካብ ዕለት ማእሰርቱ ጀሚሩ ካብ ኢዱ መቑሕ ዘይተፈተፈልዮ እሱር እዩ።

 9. ጋዜጠኛ ኣማኒኤል ኣስራት (መለለዬ ቁጽሪ 25) ኣብ ደሓን ኩነታት ነይሩ ከም ተመስገን ፌሮ ኣለዎ።

 10. ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቕ (መለለዬ ቁጽሪ 36)፡ ዜግነቱ ሽወደናዊ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዳዊት ኣብ ካልእ ቤትማእሰርቲ ጸኒሑ 2007 ናብ ዒራዒሮ ግዒዙ። ብሰንኪ ሕማቕ ኪሎማን ኣተሓሕዛ ብዝተፈላሉ ውሽጣዊ ሕማማት ተጠቕዐ እሱር’ዩ። ኩሉ ግዜ ነታ ዝርካባ ጸብሒ ዓደስ “ጨው ኣይትግበሩለይ” ይብል። ካብ ዝእሰር ኣትሒዙ ክልተ ኣእዳዉ ምስ ተመቝሐ’ዩ።

 11. ዓሊ ኣልኣሚን ዓሊ (መለለዬ ቁጽሪ 03): ሰራሕተኛ ኣመሪካ ኢንባሲ ኣስመራ ዝነበረ ዓሊ ብፌሮ ተመቆሐን ብዝተፈላዩ ስነ-ኣእመራዊ ሕማማት ዝሳቐ’ዩ። 14. ክፍሎም ገብረሚካኤል (መለለዬ ቁጽሪ 35): ሰራሕተኛ ኢንባሲ ኣመሪካ ነበር ክፍሎም ሓያል ሕማም ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ዘለዎ ኮይኑ: ካብ ዕለት ማእሰርቱ ጀሚሩ ብፌሮ ቅዩድ እዩ፡፡ እዞም 2 እሱራት (ዓሊን ክፍሎምን) ኣብ 2008 ሃንደበት ኣብ ሓደ ለይቲ ብክልተ ተፈላለያ መካይን ኣስመራ ተወሲዶም ዝተመለሱ እዮም። ዕላማ መውሰዲኦም ንገለ 8 ወኪላት መንግስቲ ኣመረካ ንምርኣይ ምንባሩ፡ ጥዑይ ልብሲ ኣልቢሶም፡ ጨሕሞም ለጻጺዮም፡ ዘይከውን ተስፋ ኣስኒቖም ንሃልኪ ፕሮፖጋንዳ ምስተጠቐምሎም ብቅጽበት ብታ ዕለት ናብ ዒራዒሮ መሊሶምዎም።

 12. ፈርኦን ወልዱ (መለለዬ ቁጽሪ 13) (ሰባኣይ ደራፊት ጓል ኣንከረ) ጸጋማይ ኢዱ ብኩናት ዝሰንከለ ኮይኑ ድሕሪ ምእሳሩ ቀዝሕን ዋዒን ዒራዒሮ ኣብ ልዕሊ ስንክልንኡ ተወሳኺ ጸቕጢ ስለዝፈጠረሉ ምጽዋር ኣብዘይክእለሉ ኣዚዩ ተኣፋፊ ኩነታት ጥዕና ይርከብ። ቀንዲ ሓላፍቲ ቤትማእሰርቲ “ግዳያት 9/18” ዒራዒሮ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጽሑፈይ ቀንዲ ተሓተቲ“ግዳያት 9/18”ዝኾኑ ላዕለዎት ኣባላት ጉጅለ ኢሳያስ ገሊጸ ኣለኹ። ኣስዒበ ዝጠቕሶም ከኣ በቶም ቀንዲ ተሓተቲ ሰበ-ስልጣናት ተመዚዞምን ተኣዚዞምን ኣብ ቀጽሪ ዒራዒሮ ዝርከቡ ገበርትን ሓደግትን ዝኾኑ ኣባላት እዮም።

 13. ሌ/ኮ ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲ ሓኪም)፡ መበቆል ዓዱ ዱባሩባ መንበሪኡ ኣስመራ፡ ዕድመ 62 ይገብር፡ ቴሌፎን ኣድራሻኡ 07110908 ዝነበረ ኮይኑ እዛ ቴሌፎን ሕጂ ካብ ስራሕ ወጻእ ገይሩዋ ኣሎ። ሓላፊ ቤ/ማእሰርቲ ዒራዒሮ ኮይኑ ካብ ተመዘዘሉ ግዜ ጀሚሩ ብጉዳይ እሱራት ዝምልከት ዕለታዊ ምስ ፕረሲዳንት ኢሳያስ ብኣካልን ብጸብጻብን ይራኸብ፡፡ ንጉዳይ ሓለዋ፡ ጸጥታን ኩነታት ኣባላት ሓለዋን ዝምልከት ድማ ቀጥታ ርክቡ ምስ ጀነራል ፍሊጶስ እዩ።

ወዲሓኪም ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ስነ-ኣእመራዊ ጸቕጥታት ከቢድ ጭንቀት ጌሩ፡ ካብ ሰብ ተነጺሉ፡ ኣብ ገለገለ ባራትን ከባቢታትን በይኑ ክዛረብ ይረአ ኣሎ። ኣብ ዕልሊ ኣእመራዊ ጭንቀቱ ሕማም ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ስለ ዘምጸአ፡ ንምሕካም ሰብ ክኣምን ስለ ዘይከኣለ ብርሃነ ዝበሃል ኣብ ወጻኢ ዝነብር ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ጸዊዑ “በጀኻ እለየኒ ካልእ ሰብ ክኣምን ኣክእልን፡ ከጥፍኡኒ እዮም” ኢሉ ጸዊዑ ክኣልዮ ገይሩ እዩ። ቁጠባዊ ትሕዝቶ ወዲ ሓኪም ካብ መሻርፍ እሱራትን ኣባላት ሓለዋን እናሰረቐ፡ ናጻ ጉልበቶምን ተጠቂሙ እናሰርሐ፡ ካብ መሸጣ ዕንጨይትን ፈሓምን፡ ካብ መፍረ ጤለበጊዕን ዝረኸቦ ኣኻኺቡ ማእለያ ዘይብሉ ሃብቲ ኣጥሪዩ፡ ኣብ ድባርዋ ገዛውቲ ሃኒጹ፡ ኣብ ኣስመራ ብትእዛዝ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ገዛ ተወጊኑሉ ዝነብር ሰብ እዩ።

ወዲሓኪም ሓላፊ ቤ/ማእሰርቲ ዒራዒሮ ኮይኑ ክሳዕ ዝሰርሓሉ ግዜን ነዚ ሓበሬታ ክሳዕ ዘዳለኹሉ እዋንን ካብታ ዝበረኸት ቤ/ጽሕፈቱ ኮይኑ ነተን ሸላታት ብርሑቕ ካብ ምቍማትን ካብ ኣባላት ሓለዋ ሓበሬታ ካብ ምእካብን ሓሊፉ ነቶም ግዳያት ወላ ሓንቲ መዓልቲ’ውን ቀሪቡ ሪእዩዎም ኮነ ጸገማቶም ክፍትሕ ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ገይሩ ኣይፈልጥን። ሕሉፍ ሓሊፉ መግለጺ ጭካኔኡ ዝኾነ ተግባር ካብታ ንመሻርፍ ዝተመደበትሎም 25 ሽሕ ናቕፋ ወርሓዊ ባጀቶም እቲ 20 ሽሕ ናቕፋ ንውልቁ ከውዕሎ እዩ ጸኒሑ። ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ፍሉይ ትዅረት ሂቡ ዝሰርሓላን ዘተግብራን መምርሒ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዝኾነት ትእዛዝ ነፍሰወከፍ እሱር ኣብ ክንዲ ስሙ ብመለለዬ ቁጽሩ ኣባላት ክጽውዕዎ ከም ዘለዎም ክትትል ይገብር። ኣባላት ቁጽሪ ክንድዚ ገለ ሓቲቱ፡ ሞይቱ፡ ሓሚሙ፡ ሃተፍትፍ ኢሉ፡ ድምጺ ኣጥፍኡ፡ ምግቢ ተሓሲሙ ዝኣመሰሉ ጸብጻባት ዕለታዊ የቕርቡሉ።

እዚ ንዘይገበሩ ኣባላት ሓለዋ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ መቕጻዕቲ ይቐጽዕ። ፕረዚዳንት ኢሳይያስ ኣስማት፡ ምስልን ታሪኽን ጀጋኑና ካብ ምድዋን ሓሊፉ ኣብ መዓኽን ሚዲያታት ውሽጢ ሃገር ካብ ህዝቦም ምስዋር ጥራይ ዘይኮነ ኣብታ ዝተኣሰሩላ ሼላ እውን ወለዶም ብዘውጽእሎም ኣስማት ወይ ብናይ ሜዳ ሳጓታቶም ከይጽውዑ ብወዲ ሓኪም ኣቢሉ ጥቡቕ ክትትል ይገብር።

 1. ተለንተ ተስፋኣለም ሃብተ (ወዲ ሃብተ) ትውልዲ ዓዲ ሊባን ሓላፍነት ኣዛዚ 1ይ ሓይሊን ምክትል ሌ/ኮ ኢሳቕ ኣርኣያ (ወዲሓኪም) ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ሓዋ ንሰይቲ ኮ/ል ጋይም ተስፋንኪኤል ሓለፊ ወጻእ ስለያ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት’ዩ። ህልቂት እዞም “ግዳያት 9/18” ቀጻሊ እናኾነ ብዝኸደ ቁጽሪ “ኣብ መወዳእታ ነቲ ምስጢር እንፈልጥ ሰባት ከሕቅቑና እዮም” ካብ ዝብል ሕዱር ስክፍታ ተበጊሱ ብተደጋጋሚ ካብ ዒራዒሮ ከውጽኦን ንገደ ክሰዶን ብሓውቱ ኣቢሉ ቀጻሊ ንኮሎኔል ጋይም ይሓቶ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ኮ/ል ጋይም ኣሳሊጡ ካብ ዒራዒሮ ኣውጺኡ ናብ ወኪል ሃ/ድ ጨንፈር ወጻኢ ስለያ ከም ዝምደብ ብምግባር ካብ ሃገር ከም ዝወጽእ ገይሩዎ ኣሎ።

 2. ም/ኮፕራል ሚኪኤለ ወረደ ትውልዲ ዓዲ ደቀምሓረ ሓላፍነት ኣዛዚ 2ይ ሓይሊ እዩ። ድሕሪ ምውጻእ ወዲሃብተ ከም ምክትል ወዲ ሓኪም ኮይኑ ይነጥፍ ኣሎ። እዚ ሰብ’ዚ ከም ሰብ በቲ ኩነታት ኣዚዩ ዝጭነቕን ዝሓዝንን’ዩ። ብሓፈሻ ካብ ወርሒ 9/2001 ጀሚሩ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ስለያ ዝተዋጽኡ 120 ዝኾኑ ኣባላት ሓለዋ ተመዲቦም። ካብዚኣቶም 29 ናብ ቤ/ጽ ስርሒት ዞባ 05 ቃሓውታ (ናይ ውጩ ቤ/ጽ ዝነበረ) ዝተመልሱ ኮይኖም ኣስታት 13 ኣባላት ድማ ኣብ ዝተፈለለዩ እዋናት ጠፊኦም። እዞም ቀጺሎም ዝግለጹ ከኣ ብስግረ ዶብ ካብ ሃገር ዝወጹ እዮም። 1. እዮብ ባህታ፡ 2. ሓጎስ ሓድሽ ገረዝጊሄር፡ 3. ነጋሲ በርሀ ሓጎስ፡ 4. ምሉብርሃን ገብረሂወት ተስፋስላሰ፡ 9 5. ገብረመድህን ተስፋይ ገብረስላሰ፡ 6. በኽሪ መሓመድ (ናራ)፡

 3. ዓሊ ጋንባ፡ 8. ሙሳ መሓመድ ዓፋር ካብዚኣቶም ኣብ ተራ ቁጽሪ 2 ዝተገልጸ ሓጎስ ሓድሽ ገረዝጊሄር መበቆል ዓዱ ን/ዞባ ሰንዓፈ። ካብ ሃገር ምስ ወጽአ ኣብ ምስሪ ተታሒዙ ኣብ 2007 ምስካልኦት ኤርትራውያን ብምንግስቲ ምስሪናብ ሃገሩ ምስተጠረዘ፡ ብኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ካብ ዊዓ ተዓፊኑ ተወሲዱ ክሳብ ሕጂ ሃለዋቱ ኣይፍለጥን።

ኣብቲ ቅንያት እቲ ንኣባላት እቲ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ኣኼባ ብምግባር “ኢድና ነዊሕ’ዩ፡ ሓጎስ ሓድሽ ሒዝናዮ ኣለና።” ክብሉ ከፈራርሕሉፈቲኖም ’ዮም። ነፍሰወከፍ ተራ ኣባል ሓለዋ ቤትማእሰርቲ ዒራዒሮ “ድሕሪ ህልቂት እሱራት ኣፈ ሙዞም ናባና ከቕንዑዎ እዮም” ኣብ ዝብል ከቢድ ፍርሒ ተሸሚሙ ዝነብር እዩ። ብጭንቀት ነብሶም ዘጥፍኡ እቶም እሱራት ጥራይ ዘይኮኑ ኣባላት ሓለዋ እውን ኣለው። ኣባላት ሓለዋ ዒራዒሮ ዝኾኑ ተከስተ መረጸን (ወዲ ማይ ጫዕዳ)፡ ተስፋይ ገብሪሂወትን (ወዲ ገዛ ሓምለ) ነብሰ ቅትለት ዝፈጸሙ እዮም። ክቡራት ኣንበብቲ፡ ነዚ ብክልተ ምዕራፋት ተጻሒፉ ዝቐረበ ሰነድ “ግዳያት 18/9” ናብ ኩሉ ዜጋ ሼር ብምግባር ኤርትራዊ ሓላፍነትኩም ክትፍጽሙ እላቦ!!!።

Will Continue!NO COMMENTS

LEAVE A REPLY