ብምምሕዳር ኩዋ (COA): ናብ መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ (Oranje): ተውስ!! ኢለ ከይበጽሕ: ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ!!!

4
767


 tsegezab Gእነሀትልኩም እምበኣር: እታ ብምምሕዳር ኩዋ (COA): መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ: ብቛንቛ ነዘርላንድ (ዳች): ብኣርእስቲ ስመይ ብምጥቃስ: ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ምስምስ: ናብ’ታ ኤርትራውያን ዝርከብዋ መዓስከር ስደተኛታት ኦራንየ: ተወስ ኢለ ንኸይንቀሳቐስን: ናብ’ቲ መዓስከር ገጸይ ከይኣቱ ከም ዝተኸልከልኩን: ዝተኣገድኩን እትሕብር: ጥብቂ ትእዛዝ ተባሂላ ናይ ዝተጻሕፈትለይ ደብዳቤ የቕርብ::

እዚ ኣብ ሓደ ብጉልጽነት ዝፍለጥ ነጻ ምንቅስቓስ ይካየደሉ ኢዩ ተባሂሉ ዝምደረሉን: ዝንገረሉ ሃገረ ነዘርላንድ: ንሓርነታዊ ምንቅስቓሰይ ኣጊዱ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ከኣ: ብዘየወላውል ስጋብ ክንደይ ናይ ኩዋ (COA) ኣመሓደርቲ: እቲ ሓቂ ንኸይፍለጥ ተሰናቢዶም ንምዕባሱ ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ ኢዩ ዘረድእ::

tsegezeab 22

ይኹን ድኣ ‘ምበር: ኣነ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ክብገስ እንከለኹ: ንዝኾነ ብውልቀ-ሰባት ይኹን መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈታትን: ሰብ-መዚ ትካላትን: ማሕበራትን ንኸጋጥመኒ ዝኽእል ዕንቅፋት:  ከመይ ዓይነት ኣገባብ ተጠቒመ እቲ ዝደልዮ ዘለኹ ሓቂ ክረክብ ይኽእል: ብዝግባእ ተዳልየሉ ብምንባረይ: ነቲ ምምሕዳር ኩዋ (COA) ኣብ ልዕለይ ንዘመሓላለፎ: ንምንቅስቓሰይ ዝድርትን ዝኽልክልን ዘይሕጋዊ ትእዛዝ ከይተሰናበድኩን: በቲ ኩነታት ሰገጥ ከይበልኩ: ነቲ ዘናድዮ ዘለኹ ሓቂ ንምርካብ: ዝከኣለኒ ጻዕርን ብልሕን ኢየ ተጠቒመ:: ኣብ መጨረሽታ ኸኣ: ድሕሪ’ቲ ዘካየድክዎ ጥንቁቕን ሓላፍነት ዝመልኦ መርመራ: ነቲ ዝድለ ሓቂ ንምርካብ ብልቢ ተዓዊተ ኢየ::

ምስ’ቲ ሓቂ ንምርካብ ዘካየድክዎ ቃልሲ ዝተረኽበ ፍጹም ዓወት ከኣ: ምምሕዳር ኩዋ (COA): እቲ ሓቂ ንኸይቃላዕ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቓስን: ዝኣለምዎ ተንኮላዊ ማእለማታትን ፈሺሉ: ብተግባራቶም ተሳዒሮም: ካባ ሕፍረት ከም ዝጉልበቡ ተገይሩ ኢዩ::

እቲ ኣነ ዘካየድክዎ ጽንኩር ቃልሲ: እቲ ሓቂ ንምርካብን: ከምኡ ‘ውን: ናይ ሉኡላዊት ሃገረ ኤርትራን ህዝባን: ክብርን ስነ-ምግባራዊ ባህልን ንምክልኻልን! ንምሕላውን! ንምዕቃብን! ኮይኑ: ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ሓላፍነትን ዕማምን ኢዩ:: ስለ’ዚ እዚ ኣብ ነዘርላንድ መጺኤ ሓቂ ንምርካብ ዘካየድክዎ ምርምር: ሃገራዊ ግዴታይን ሓላፍነተይ ምዃኑ ኢየ ዝፈልጥ:: እዚ ግቡእ ሃገራዊ ግዴታይ ፈጺመ: ናብ ዝነብረሉ ሃገር ዓዲ እንግሊዝ ክምለስ እንከለኹ ኸኣ: ዓቢ ሓበንን ኩርዓትን ኢዩ ዝስመዓኒ::

ኣብ መደምደምታ: ንኹሎም ኤርትራውያንን: ፈተውቲ ኤርትራውያን ዝኾኑ ወጻእተኛታትን: ነቲ ዘካየድክዎ መርመራ ምእንቲ ክዕወት ንዝገበሩለይ ምትሕብባርን: ሞራላውን ደገፍ: ብልቢ የመስግን::

ምድረ-ባሕሪ!!!

ዶርስ. ጸገዘኣብ ገብረገርግስ::4 COMMENTS

  1. ኣገናዕ ኤርትራዊ
    ዘሐብን ሔርትራዊ ስራሕ ሰሪሕካ ዶክተር
    ነቲ ኣብ ኣፍሪካውያን ዘለዎም ሕማቕ ስእሊ ብምንጽብራቕ
    ኤርትዊ መን ምኳኑ ብዘይ ምርዳእ ኣብ ሃገርን ህዝቢን ቤት ክርስትያን ዝግበርዎ ጸለመ። ካብ ኢዶም መንዚዕካይዮም። ካባ ሕፍረት ኣልቢስካዮም። ንዕና ካኣ ጸባ ኣስቲካና። ነቶም ንፖለቲካዊ ረብሓ ኢሎም ንብረቶምን ባህሎምን ክዘርዉ ዝጸንሑ ሑሱራት ደቂ ሃገር ድማ ጽቡቅ ጽፊዒት ጸፊቕካዮም።
    ሓበን ሃገር ኢካ።

LEAVE A REPLY