ብዛዕባ መስከረም ኔት’ዶ ዘረባ ኣምጻእካ!!

1
326


A Comment by Aman

ክቡር ዶክተር ጸጋዘኣብ፡

ነዛ ወፕሳይት ንልዕሊ 13 ዓመታት እየ ተኸታቲለያ። ኣብቲ ግዜ ውሑዳት ወብሳይታት ብምንባረን በቲ ሒዛቶ ዝተበገሰት “መስከረም” ዝብል ሽም ጥራይ ዘይኮነስ ወኪል(ኣፈኛ) ደንበ ተቓብሞ ኮይና ስለዝጀመረት ብመጠኑ ህብብቲ ኔራ።

 ኣብ መንጎ ደንበ ተቓውሞ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት ተሓኤ ዓቢ ምፍፍልላይ ምስተፈጥረ ናይ ሓደ ወሱን ጉጅለ ኣፈኛ ኮይና ተሪፋ።

መብዛሕቲኦም ካብቶም መራሕቲ ተሓኤ ምስሓለፉ ኣዝዩ ብዘሕዝን ኣገባብ ብ ኣለም ጎይቶኦም እንዳተገረሐት ናይ ዉሱናት ሰባት ኮይና ተሪፋ ጥራሕ ዘኮነስ፡ ናይ’ቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዕሉል ጉጅለ ኣነዋሪ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ጸለመ፡ ምድንጋር፡ ሓሶት መሳርሒ ኮይና ተሪፋ። እዚ ድማ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።

ንምንታይ ግን ኣለም ጎይቶኦም ናብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ? ነኣይ ኣዝዩ ከቢድ ሕቶ እዩ።

ኣለም ዝተማህረ፡ ብዕድመ ዝብሰለ፡ብግዜ ንእስነቱ ከምሰቡ ኣብ ገድሊ ዝተሳተፈ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝለዓለ ስልጣን በጺሑ ከምዝነበረ ክዝንተወሉ ሰሚዐ ኣለኹ። ናቱ ድሕረባይታ ኣብ ግምት ብምእታው ብቐሊሉ ኣብ መጻወድያ ሕሱር ፕሮፖጋንዳ ከኣቱ ይኽእል ኢልካ ኣይትጽበን። ግን፡ ከመይ ድዩ እዚ ፖለቲካ ዝበሃል?

ንምኻኑ መስከረም ኔት ኣለም ጎይቶም ጥራይ ድዩ ዋነኣ፡ ዋላስ ምሉእ ንሙሉእ ጠቕሊሉ ንህግደፍ ኣረኪብዋ እዩ።

ብዛዕባ መስከረም ነት ካባይ ንላዕሊ ብዙሕ ትፈልጡ ግዱሳት ኣለኹም ኢለ ስለዘኣምን፡ በጃኹም ወስ በሉ።

ብወገነይ “ዓገብ ኣለም ጎይቶኦም” ካብ ምባል ሓሊፈ ዝብሎ የብለይን። ታሪኽ ምስ ህዝቡ ዝወገነ ጥራይ እያ ብጽቡቕ ትስንድ’ሞ፡ ምስ ህዝብኻ ይሕሸካ ጥራይ እየ ዝብል።1 COMMENT

  1. Meskerem.net is the same like Hgdef.
    It spreeds 03 of like PFDJ.
    The same character assasination.
    Ybehal alo tebahilu ……

LEAVE A REPLY