ተጋዳላይ ፡ ኣብ ልዕሊ ኣቦኻን ኣዴኻን ከይትትኵስ ሓደራ!!

3
56


ተጋዳላይ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ህዝባዊ ናዕቢ (People’s Uprising) ንምልዕዓል እቲ ጊዜ ሕጂ ኣኺሉ’ዩ። ስለዚ ነዚ  ፋሽስታዊ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ሱሩ መንቍስካ ሓንሳብን ንሓዋሩን ናብ ታሪኽ ጕሓፍ ንምድርባይ ተቐረብ።

Full Story3 COMMENTS

  1. ምሁር እንከሎኻ ናይ ሃላያት ዘረባ ኣይትዛረብ። መንግስቲ ኣፍሪስካ እንታይ ክትገብር ትደሊ ኣሎኻ? ኣቦታትና ” ኣርሒቑ ዘይሓስብ ሰብ ኣይወለድ ይብሉ ” ። እሞ ምውላድካ ከንቶ እዩ ኔሩ ከይባሃል መታን ኣርሒቕካ ሕሰብ።

  2. ነዚ ዝጸሓፈ ካብ ነዊሕ ግዜ ሓንጎሉ ዝደስከለ ክኸውን ኣለዎ። ዶተረ ናትካ ጽሑፍ እንተድኣ ኮይኑ ነዚ ክትጽሕ ሕማቕ ማዓልቲ ውዒልካ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሉ ኣህዛብ ንላዕሊ ህዝባዊ ናዕቢ እንታይ ሳዕቤን ከምዘኸትል ዝፈልጥ ለባም ህዝቢ ኢዩ። ኣብ ናዕቢ ተሸሚመን ዘለዋ ሃገራትከ እንታይ ረብሓ ረኺበን? እንትርፎ ሞትን፡ ዕንወትን፡ ስደትን።እሞ ህዝቢ ኤርትራ ድኣ ንመን ረብሓ ኢሉ ባዕሉ ገዝኡ ንከዕኑ ዝዕደም? ንናይ ሳይበር ኣናብስ? ወይስ ንመጋበርያ ባዕዲ? ሕልሚ ኢዩ።

LEAVE A REPLY