አገዳሲ ሓበሬታ ንኤርትራውያን!

0
116


ህልው ኩነታት ኤርትራ

አብ ቀረባ መዓልቲ ወደብ ዓሰብ ን ኢትዮጵያ ክፉት ክኽውን ኢዩ ዝብሉ እሙናት ምንጭታት አለው። እዚ ድማ ንዶር አብይ አብዚ ዝመጽእ ምርጫ ንምሕጋዙ ኩይኑ፤ ንመራሕቲ ወያኔ ንምክባብውን ኢዩ፡ ካልእ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኢምባሴአ ካብ ኤርትራ ክትስሕብ ምኻናውን ይውረ አሎ። ሓቂ እንተኾይኑ ንህግደፍ ከቢድ ምህሰይቲ ኢዩ። እዚ ካብ በልና..…ኩነታት ኤርትራ ንግዜኡ ተሸፊኑ ሰላም ይመስል አሎ። እንተኾነ ግን ዝተቀበሩ ግዜ ሓልዮም ክትኮሱ ዝኽእሉ ውሽጣዊ ኩነታት፡ ግዳማዊ ሓይልታትን ግዜ ይጽበዮ ኢዮም ዘለው። አብዚ እዋን አብ ትሕቲ ጨካን ምልካዊ ስርዓት ስለዘለና ክትንፍስ ዝኽእል ሰብ የለን። አብ ውሽጢ ሃገር አንጻር እዚ ስርዓት ምስ ዝትንፍስ ዋግኡ ኪቢድ ኢዩ። ስለ ዝኸነ ንግዜኡ አንጻራዊ ሰላም አሎ። እዚ ስርዓት ግን ዝድገፍ ዘሎ ብግዳማዊ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ሙኻኑ ክዝንጋዕ የብሉን። እዚ ሎሚ ጭሩኡ ዶጊሉ ደድሕሪ ኢሳያስ ዝጎይ ዘሎ ዶር አብይ ካብቶም ቀዳሞት ሓደጋ ንኤርትራ ሙኻኑ ብዙሕ ክትንተን ይኽእል ኢዩ።

አብይ ዓሰብ ንኤርትራ ይግብአ ብዝብሉ ናይ ኢትዮጵያ ጽንፈኛታት ዝድገፍ መራሒ ኢዩ። ምልካዊ ስርዓት ሞገስን ክብርን ህያብን ጥራሕ ከምዝደሊ ስለዝፈልጥ ንኢሳያስ እናሳሰየ፤ አብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ወተሃደራዊ መዓስከር ክኽፍት ላዕልን ታሕትን ይብል አሎ፤ አብዚ ህዋን ፈረንሳ ሓ/ባሕሪ ኢትዮጵያ ትዕልም አላ፤ ካብ ፈረንሳ ናይ 4 ሚልዮን ዶላር ብረት ይሽምት አሎ፡ ንኤርትራ አብ ምድኻም ምስቲ ስርዓት ብሓንሳብ ይሰርሕ አሎ።

ኢሳያስ ልዕሊ ኩሉ አብ ኤርትራ ትካላዊ አሰራርሓ ከም ዘይህሉ ብምግባር፤ ብድሕሪ ኢሳያስ መተካእታ ዘየብሉ ስርዓት ናብ ንሕድ ሕድ ኩናት ንምእታው፡ አብ ኤርትራ ብድሕሪ ኢሳያስ ናይ ስልጣን ሃጋፍ ከይፍጠር መተካእታ ከም ዘይህሉ ምግባር እቲ ቀንዲ ኢሳያስ ድሰርሓሉ ኢዩ።

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕሉፋት ኤርትራውያን አብ ደገ ነቲ ህዝቢ አብ አውራጃን ሃይማኖትን አብ ምምቅቃል ብሰፊሕ ይሰርሑ አለው። እዚ ድማ ድሕሪ ኢሳያስ ዝፍጠር ናይ ምስግጋር ግዜ አብ ፈተና ንኽወድቅ መንገዲ ይጸርጉ አለው። ካብዚኦም አብ ምምቅቃል ህዝቢ ወፍሪ ዝገብሩ መብዛሕቶም ብዙሕ ናይ ፖለቲካ፤ አካድያምያዊ ብቅዓት ዘየብሎም፤ ግን ዘረባታት ዝልቅቡ፤ ምስ ህልው ኩነታት ዘይስጉሙ፤ ገለውን ብግርህና ነቲ ቃልሲ ሓጋዚ ዝመስሎም ዝ ዓሰለዎ ንጽሃትውን ይርከቦም።

ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ህግደፍ ዝኽተሎ ፖሊሲታት ቁጠባ ሰፍ ዘይብል ውድቀት አጋጢምዎ፤ ሎሚ ካብ ዝኸነ ግዜ ንላዕሊ እታ ሃገርን ህዝብን አብ ድኹም ባይታ ይርከቡ። እቲ መተካእታ ወለዶ መንእሰይ ሃገር ገዲፉ ካብ ዝግዕዝ፤ ሃገር ዓቅሚ ብዘየብሎም አራጋውያን ጥራሕ ተሪፋ ምህላዋ፤ ንኢሳያስ አብ ስልጣን ንምጽናሕ ሓጋዚ ምኻኑ፤ ነዚ ድማ ኮን ኢሎም ከም ድሰርሕሉ ይፍለጥ።

አብ ኤርትራ ኢሳያስ ስጋብ አብ ስልጣን ዘሎ ዝኸነ ለውጢ ከም ዘይመጽእ ሕቶ ዘየብሉ ጋህዲ ነገር ኢዩ። እቲ ነዚ ምልካዊ ስርዓት ንምውዳቁ ዝግበር ቃልሲ ክምእከልን ክወሃሃድን ይግባእ። ብፍላይ ሶሻል ሜድያ ብክኢላታት ብጉጅለ ምሁራት ክስርሓሉ ይግባእ። ብውልቀ ሰባት ጥራሕ ምስ ዝካየድ ከምቲ ዝደለ አድማዒ ክኽውን አይክእልን ኢዩ። እቶም ዓቅሚ ዘለኩም ሃየ፤ እቲ ግዜ ሕጅ ኢዩ።NO COMMENTS

LEAVE A REPLY