ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾኑ ወታሃደራዊ ስለያ ምጥቃዕ ብዝኾነ መልክዑ ምኽኑይ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ!!

17
1122


We Must Defend and not Attack the Eritrean Defense Forces(EDF)

An Incisive Comment by Romay Abraham

እዚ ባርባራዊ ተግባር’ዚ እንድዩ ክኹነን ዘለዎ ደኣ። ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾኑ ወታሃደራዊ ስለያ ምጥቃዕ ብዝኾነ መልክዑ ምኽኑይ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ወትሃደራዊ ስለያን ሃገራዊ ድሕነትን ክልተ ዝተፈላለየ ትካላት ኢዩ።

ወትሃደራዊ ስለያ ፍሉይ ስርሓቱን ተሓታትነቱን ንሓይልታት ምክልኻል ኢዩ። ወትሃደራዊ ስለያ ብነባራት ተጋደልትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝቖመ ኢዩ። ነዚኦም ዕላማ ጌርካ ኣብርእሲኦም ሓደጋ ምውራድ ኩኑን ኢዩ። እቶም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተጸሚዶም ዘገልግሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ከምዚ ክፍደዩ ዘይግባእ ኢዩ።

ከምዚ ጌርካ ኣብ ርእሲ ንጹሃት ዜጋታት ብራዕድን ሽበራን ስርዓት ክትቅይር ድማ ፈጺሙ ዘይሕሰብ ኢዩ። እዞም ጸረ ሰላም ዝኾኑ ጉጅለ ወይ ባእታታ መዓንጣ እንተለዎም ነቶም ዓበይቲ ወስ ዘይብሉ።

እዚ ነቲ ናይ ገዛእትና ኣምሓራ ምስላ ጥራሕ ኢዩ ዘዛኻክረካ። ኣምሓሩ “ኣህያውን ፈርተው ዳውላውን” ኢሎም ይምስሉ ከምዝበሃል እዞም ንጹሃት ዜጋታት ደኣ ኣብ ምንታይ ውዒሎም? ሃገሮም ከገልግሉ ከርፋሕ ናብራ ናይ ዘሕለፉ? ኣብ በረኻን ኣጻምእን ምስ ናይ ጸላኢ ወትሃደራዊ ስለያ ፊት ንፊት ስለ ዝገጠሙ። ትማሊ ኣብ ማእከል ኣስመራ ተቐቲሎም ኢሎም ውጭጭ ክበሃልዶ ኣይቀነየን ኢዩ? እዚኦምስ ካብ ኣብራኽ ህዝቢ ኢርትትራ ዝወጹ ኣሕዋቶም’ዶ ኣይኮኑን።

ነዞም ገበነኛታት እዚኦም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኢርትራ ክቐትሉ ልቸንሳ ዝሃቦም መን ኢዩ። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ህግደፍን ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና። ፈቲና ጸሊእና ሓይልታት ምክልኻል ኢርትራ እንድሕር ለሚሱ ወይ ተዳኺሙ እታ ኤርትራ ሃገርና ኢልና እንሕበነላ ሃገር ኣይክትህሉን ኢያ። ህላወ ልኡላዊት ኤርትራ ምስ ህላወን ብርትዐን ሓይልታት ምክልኻልና ኢዩ።

ሮማይ ኣብራሃም17 COMMENTS

 1. እቶም መዓልታዊ ንቃወም ትብሉና
  ወያኔ ኣንጻርና ህግደፍ ኢና ይብሉና
  እንታዩ ፍልልይኩም ካብቶም ደቂ ጓና
  እስቲ ንገሩና እንታዩ ናታትኩም ሽጣራ
  ናህና ድሌት ኤርትራና ክትህሉ ተኸቢራ
  ሰላም ሃሊዩ ክመሓየሽ ናይ ህዝብና ናብራ

 2. That is another concern, some are jihadists trained in Ethiopia, their objective is start terror with in the public,
  Dr.please,underlined this issue very much.Amanuel iyasu believed in Ethiopia recently to talk with centro ethnic Weyani how to destabilise Eritrea. Please Dr. expose them those criminal mercenaries before too late.

 3. All they are the same
  they are working for the interest of the dictator.
  e.i they have to escape or die for their people.
  unless if they do not do like this they carried the weapon of the dictator.
  And freedom comes with blood and iron only.
  They are mercenaries of dictator and they are executing shoot to kill policy of dictator.

 4. What about their shoot to kill.
  These are solders of dictator.
  e.i they have to escape or they must be ….
  freedom comes with blood and iron
  grim shitara eba nsom si may do amiqom yemetsu alyom.
  serawit nay HGDEF selezkonu yewageu alewu wey keileyu alewom wey amaratshi yelen.

 5. Well first of all who did it ? should be answered first. One way to overthrow PI is military attacks what do you expect the Eritrean people to do then to free himself from this brutal dictator ? Above all for all these problems the root cause is the regime in Asmara. So for any thing that is happening it is PI to be blamed. We are now sick and tired of this brutal regime who is destroying homes and killing innocents. Then who can be sympathy if any thing happen to the police or who ever is grading PI.

 6. Killing innocent Eritrean nationals is serving the Eritrean enemies. I condemned totally . It is barabrian act. It should be condemned by all Eritreans. I agree with Romay Abraham 100 percent. The innocent young Eritreans have been killed by differen groups around the world. Eritreans should be careful what th

  • Kiflemarima you are pure HGDEFist
   This is old trick of pfdjians.
   We have been officially told that all members of national service are
   solders of pfdj by Birgader gerneral Asmerom in 2003 at expo asmara meeting.
   So now the only solution i.e they have to return their weapon to Isias or escape.
   unless if they do not do like this there will never ever change in that country.
   And change is must coz Eritrea with the brutal leader and leadership is at final stage.
   Again freedom comes with blood and iron only.

  • Hey kiflemariam be carful ……..
   Now it is time to act not to bla bla enough is enough.
   You know the truth,but you want rotate again and again for the sake of HGDEF.
   Let me tell you one thing that Birgader general Asmerom told as in 2002 at expo Asmara
   meeting of EDF that all members of national service are the same like others members of
   PFDJ.
   Do you understand that again they have to change their weapon aganst the dictator or they have to escape.
   Otherwise if they stay there that means they are defendents of the brutal Isias.
   Now it is time to act not to west time.
   And freedom comes with blood and iron only.

 7. ክቡራት ኣሕዋት፡ ሓደ ነገር ኣሎ ክንርድኦ ዘለና። ሰራዊት ወይ ድማ ሓይልታት ምክልኻልና ኣብዚ ሎሚ እዋን መብዛሕትኡ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቖመ ኢዩ ። ከምኡ’ውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ኣሕዋትኩም፡ ኣሕዋተይ ኮታ ካብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰለፉ ኢዮም። ወግሐ ጸብሐ፡ ኣገልግሎት ነዊሑ፡ ገደብ ክግበረሉ ኣለዎ፡ ኣሕዋትና ተወጺዖም እንዳበልና ንጭድር ተመሊስና ድማ ንሞትን መቑሰልትን ንፈርዶም እነኾይና ደኣ ኣበይ ኣሎ’ቲ ሓልዮት? ሓይልታት ምክልኻልና ምስ ስለያኡ ሓላው ወሰን፥ ሓላው ልኡላውነት ደእ’ምበር ሓላው ስርዓት ህግደፍ እይኮነን። ከም ሃገራዊ ድማ ሃገሩ ክከላኸል ደኣ’ምበር ከምቶም ነብስና ፈቲና ገዲፍናዮም ዝሃደምና እንተሃዲሞም እታ ሃገር ንመን ኣረኪቦማ’ሞ ክኸዱ። ኩልኻ ከኣ ሃገር ገዲፍካ ኣይትስደድን ኢኻ። ኣብ ግዜ ሰውራ ገሊኡ ክስደድ ገሊኡ ድማ ስደት ገዲፉ ስለዝተጋደለ ሃደርና ናጻ ክትወጽእ ክኢላ። ስለዚ ዘይሃድሙ፡ ገዲፎሞ እንተዘይ ከይዶም ክህረሙ ኣለዎም ዝባሃል ዘረባ ዘረባ ጸላኢ’ምበር ንሃገሩ ዝፈቱ ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ብሓጺሩ ሕጂ’ውን ኤርትራና ንኽትህሉ፡ ሓይልታት ምክልኻልና ክህሉን ክኽበርን ኣለዎ።

 8. Yes, I support Romay Abrahm the Eritrean army is the army of Eritrea. They should be respected and honoured better than any Eritrean. They are the ones facing any kind of problems than any Eritrea where ever.
  so I have great respect and honour to the Eritrean army.

 9. Kibur Abraham!
  Mejemeriya gebenat ab hizbi Tessenai kabzitefesemu kendi tehateti izom nisika tihilekelom zeloka sebat iyom fesemtu. Lomi ab Eritrea wetaderawi sileya ansxar tselai ( WEYANE) ziserih yelen intaydea ansar selamawi hizbi zikenie sileya tirah iyu. Kab ab kebabi Tessenai zitefexemu gifi ab liili hizbina hade ab biyasa indaawotobus keyterefe biketru abkidmi hizbi ziteketlu, hizbi akibom zireshniwom, bishim kontrobanda serihkum tebahilu abzi zihalefe 4 werhi tiray 7 sebat ab kebabi dob Sudan tereshinom alewo. Nimikanu korenel Yonas men iyu tifeltodo? kab 1993 jemiru ab Tessenai izi zeybehal gifi zifeseme aremen aserte mot zigibio seb iyu nezi zifelit kea nisika ab dege konka halay kitmesil itiweraze aykonkan tifelto intaydea bisenkizom telamat dem zinebi zelo tekematay Tessenain kebabian iyu.
  Fithi nihizbina

 10. ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተፈላለየ ርእይቶ ትህቡ ዘለኹም፡ ሓደ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ክርዳእ ኪኢለ።

  ናይ ገሊኹም ዝተሓባእኹም መሲሉኩም’በር፡ ናይቲ ስርዓት ናይ ፕሮፖጋንዳ መሳርሒ ኢኹም፡ ብዝይቃልዓለም። ብዛዕባ ኣየኖት “ወተሃደራት” ትዛረቡ ከምዘለኹም ጠፊኩም ዘይኮነስ ክተደናግሩ ደሊኹም ኢኹም።

  እቲ ሓቂ ግን፡ እቲ ስርዓት ሰብ ዝርሽኑ፡ ዝሓርዱ፡ ዝኣስሩ፡ ዘጋፉዑ፡ ሰብ ዝሸጡ ከይተረፈ ኣባላት ሰራዊት ኣለውዎ። ድላይኩም ሽም ክተጥምቕዎም ትኽ እሉ ኢኹም።

  ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ንክብራ ደው ዝበለላ ዝይኮነስ ነቲ ስርዓት ካብ ውድቀት ንኸድሕን ዝተዋደደ ሰራዊት እዩ ዘሎ። ኩሉም ብድልየቶም ይሰርሑ ኣለዉ ምባል ግን ዓቢ ገጋ እዩ። ብትእዛዝ ሓለፍቶም ግን የሕዋቶም ይርሽኑ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ነቲ ስርዓት ዝድግፉን ዘይድግፉን ምህላዎም ግን ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። እሞ ነያናይ ክፋል ሰራዊት ኢኹም ትከላኸሉ ዘለኹም። ከመይ ጌርካ እዩ”ኸ ክትፈላልዮም ዝከኣል።

  ናይ ገሊኹም መልእኽቲ ንጹር እዩ። እቲ ሰራዊት ክትንከፍ የብሉን እዩ። እዚ ድማ እቲ ስርዓት ክቕጽል ኣለዎ ማለት እዩ። ደርሆ ፋሕቲራ ትረኽቦ ሽጣራ እዩ። ኣይትድከሙ። ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ተረዲእዎ እዩ። ነቲ ምስ ህዝቡ ጠጠው ዝበለ ፈልዩ ናይ ምር ኣይ ኣ ዓቕሚ ደሊቡ ኣሎ። ቀተልቱ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። እካደኣ ብዝርዝርን በብሓደን።

 11. Fisehay, I have never been E.G.D.F in my life. It is my right to have opinion to say. Tolerance is important for the Eritreans to listen one another. I am not saying that Issayas should stay in power.
  I am saying is priority should be protecting the country, against Woyane aggression. Yes I know idiots who have been killing innocent Eritreans with out any reason. This has been since the armed struggle in Sahil. But at this time there is first and secondary measures to be taken first.
  Woyane is ready to take any action to take away the Eritrean independence by force. So am I going to support the aggression?
  I do not support any aggression by Woyane.
  There should be meticulous tactic and strategy to get ride the oppressors. If Eritreans kill one another who is going to benefit? The enemies of Eritrean people. We have know the enemies Eritrean people the insiders and outsiders.

 12. Eritreans should have to control their emotion. If we are emotional we can not reach nowhere. We have to learn from experience of the past mistakes. Yes there is very good reason to be emotional, but controlling your emotion and think twice is fruitful than to run with emotion. If you run with emotion you will not reach now where, except frustration and anger.
  The situation in Eritrea has been complicated by the external and internal political players. The internal players are the government and the so called opposition groups. While the external players are the particular interest groups from the Western hemisphere.
  So we do not have to shout against one another. But we have to advise one another.

  • Kiflemariam been complicated can not solve a problem.
   True makes free.
   Who is distructing Eritrea and Eritreans.
   Better not to west time.
   you think that Isias is protecting the country in order to extend his time to
   stay in power refuse implement constitution of Eritrea.
   Still war mongering with all neighbouring countries Yemen,Sudan,Djibouti,Ethiopia.
   Eritrea one man governor,executer,judge etc.
   So this way or the other you are trying to extend his time never mind the suffer of the
   people of Eritrea,and the tragedy of Eritreans.

 13. Dear Brother Teclebrhan,

  I am not supporting the Issayas regime. Those who knows me knows that I am not the supporter of the government of Eritrea. However, I have always stood on the side of the Eritrean people. But I not belong to any Eritrean political organisation. For I want to maintain my independence. And I have paid the price for maintaining my independent and critical stand.
  I am with the opinion that Eritreans need to learn independent and critical thinking that can help us to overcome our problem. Are we ready and organized to take away the political power from Issayas? I do not think so as long as we remain fragmented as we are at present. We need unity and critical thinking in order to save our people at home.
  In my part, I always stood firmly on the side of the oppressed Eritrean people regardless of the consequences for my life.

LEAVE A REPLY