ኣይናትካን’ያ ግንቦት 24/2018!!

0
115


ብ ረድኢ ክፍለ (ባሻይ)

ኣይናትካን’ያ ህግደፍ ጒንበት መን ሂቡካ?

ንብረት ናይ ህዝቢ’ያ ኣጥብዩ  ዘዕበየካ።

ጠላማት ሓቝፍካ ጀጋኑ ትዂንን

ከመይ ጌራ ጒንበት ንዓኻ ትኸውን?

ኣሉ ዝኣመሉ እስከ ንገረና

ከተምስል መታን ተብዕላ ምሳና

ቀይሕ ደም ከፊልና ዘውጻእናያ ሓራ

ብሰንኪ ጥልመትካ ጒንበት ተደፊራ

ሃመማ ሻዲኑ ንህቢ ተበቲኑ

ወኻርያ ነጊሳ ኣምበሳ ደኒኑ

ዓለም ዘመስከሩ ጀጋኑ የሕዋትና

ጒንበት’ሞ ዝያዳ ክንዝክሮም ኢና

ጽግዕ-ጽግዕ የለን ኣይናትካን’ያ ጒንበት

ዳስካ ድኣ ድለ ናይ ሰይጣን ጐረቤት

ኣዝማድ ኣለውኻ ኰነንቲ ሰውራና

በተ-ሰብካ ኩሎም ፈሊጥናዮም ኢና

ናይ ምስጢር ደብተርካ ዓው ኢሎም ዘንብቡ

ኣበይ ዘላ ጒንበት ኢሎም ዝዛረቡ

ንስኻ ብድሕሪት ዝሕይዂ ኲርምቲ

ንሳቶም ብቕድሚት ስኒ መመንጨቲ

ሃገር ኣይትምሰልካ ሓሚማ ትነብር

ሓኪም ትወልድ’ያ መድሃኒት ዝሕብር

ኣይናትካን’ያ ጒንበት ዋናታት ኣለዉ

ንሳቶም’ዮም ክኣ ሓኪም ዘዳልዉ

ሕጅስ ፈሊጥናኩም ሕማም ናይ ህዝብና

ሓባእቲ መድሃኒት ሓባእቲ ክኒና

ኣጽዲፍኩሞ ህዝቢ ደፊእኩም ብቕድሚት

ብድሕሪት ትወግኡ እሾዂ ከም ዕንቅርቢት

ስዒሩኩም ሎምስ ጌርኩሞ ብግህዶ

ውርደት ተሰኪምኩም ካላእ ትዋረዶ

እቶም ደቂ ጒንበት ኣብ ስደት ይነብሩ

እቶም ጸረ- ጒንበት ኣስመራ ’ዕንድሩ

ጒንበት ዘፍረየቶም ናብ ዕዳጋ ’ወርዱ

ስርዓት ህግደፍ ክኣ መንእሰይ ይነግዱ

ተፋሊጥና ’ለና ብላዕሊ ብታሕቲ

ብዓል መን ምዃኖም እቶም መላፍንቲ

ደቂ ጒንበት’ሞ ንሰማማዕ ጥራይ

ምውጽኡ ’ይተርፎን’ዩ ብዓል ገዛ ኽራይ

ህግደፍ መገሽኦም ሎምስ ተፈሊጣ

ክንደይ ከይስጒሙ ሰብ ጥራዩ ሳንጣ

ዘይርድኦ የለን ውዒሉ ሓዲሩ

ዘየጽንዕ የለን እንተ ተማሂሩ

ድሕሪ ደጊም የለን ብጒንበት ምሽቃጥ

ይኣክል-ይኣክል ዘይናትካ ምውጣጥ

ነዛ ሎም መዓልቲ ኣይፈልጣን ዝበለ

ብሓቁ-ብሓቁ ናቱ ድኣ ይድለ

መንእሰይ ተበገስ ታሪኽ ኣንብበሎም

ጒንበት ኣይናትኩምን’ያ ናተይ ድኣ በሎም

ብስድራይ ’ተኸፍለ ኣነየ ወራሲ

ኢልካ ተማጎቶም ንሱ’ዩ ’ቲ መልሲ

ሃየ ተረከባ ርስትኻ ’ያ ጒንበት

ምስክር ናይ ዓወት ናይ ጅግና ቀለቤት

ህግደፍ ቀንጢጡዋ ጥራይ ነብሳ ኰይና

ቅዋም ኣስፍየላ ንሱ’ዩ ክዳና።

ረድኢ ክፍል (ባሻይ)NO COMMENTS

LEAVE A REPLY