ኣገዳሲ መልእኽቲ ንሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ(Important Message to the Eritrean Defense Forces)

ተጋዳላይ ፡ ኣብ ልዕሊ ኣቦኻን ኣዴኻን ከይትትኵስ ሓደራ!!

ተጋዳላይ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ህዝባዊ ናዕቢ (People’s Uprising) ንምልዕዓል እቲ ጊዜ ሕጂ ኣኺሉ’ዩ። ስለዚ ነዚ  ፋሽስታዊ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ሱሩ መንቍስካ ሓንሳብን ንሓዋሩን ናብ ታሪኽ ጕሓፍ ንምድርባይ ተቐረብ።

ኣንጻር ኣቦኻን ኣዴኻን ማለት ኣንጻር ጭቁን ህዝቢ ኤርትራ ከይትትኵስ : ኣኳ ድኣ ጊዜ ከሎ ባዕልኻ ኣካል ናይቲ ህዝባዊ ናዕቢ ምስ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣሕዋትካን ኣሓትካን  ኰንካ ነዚ ፋሽታዊ ስርዓት ካብ መሬት ኤርትራ ናብ ጕሓፍ ንምድርባይ  ክትቃለስ ጸዋዒት ንገብረልካ።

ሓደራ ሓደራ ትጉህ ተኻፋሊ ኩን ናይቲ ዝመጽእ ናዕቢ (Intifada) ናይ ጭቁን ህዝብኻ። ንኽትፈልጥ ከኣ ሃገራዊ ክብርን ሓድነትን ዲሞክራስን ፍትሕን ዕርቅን ንምንጋስ’ዩ ዕላማ ናይቲ ዝመጽእ ናዕቢጭቁን ህዝቢ ኤርትራ።

ውድቀት ንህግደፋዊ ፋሽስታዊ ስርዓት!!

ዓወት ንቓልሲ ጭቁን ህዝቢ ኤርትራ!!

ምድሪ ባሕሪ (Mdre Bahri)