”ክፉእሲ! ኣብ ክንዲ ዝስተር ይግተር::”

0
966


ዑሱብ መለሳ ተዓሳብነቱ: ነጻ ኣተሓሳስባ ኣይውንን ኢዩ::

መምህር እስቲፋኖስ ተመልሶ ኸ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ? ”ትማሊ ዝተጋገየ: ሎሚ እንተተኣረመ: ትማሊ ኣበይ ነይርካ ኣይትብሎን ኢኻ?” ወዳጀ ዘረባ! ምልስ ኢልካ ኸኣ እንታይ በልካ? ”ዶተረ ኣይትሓዘለይ ‘ምበር: ህግደፍ ድኣ ብስዉር ቆጺሮሙኻ ከይህልዉ!” ዲኻ ዝበልካ? መምህር እስቲፋኖስ ተመልሶ: ህግደፍ ክቖጽር እንተኾይኑ: ናይ ምቕጻር ተሞኩሮኡ ኣባኻ ኢዩ ሰዊዱሉ:: እንተዘይተጋግየስ: ህግደፍ ስለ ዝቖጸረካ ዲኻ: ሓለፋ ካብቶም እሱራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸጸራት ኮይንካ: ክሳብ ሰለስተ መጽሓፍቲ ክትጽሕፍ ዝኸኣልካን: ኣብ እዋን ምፍናው ካብ’ቲ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ: ከይተፈተሽካ ዝጸሓፍካዮ መጻሕፍቲ ከይተሃገርካ ዝተረፍካ: መምህር እስቲፋኖስ ተመልሶካብዚ ግብራዊ ውጺኢት እዚ እሞ ንበገስ: መንኩም’ዩ ዕሱብ? ንስኻ ዶ? ዋላ ዶተረ? ምዃን ዑሱብ መለሳ ተዓሳብነቱ: ነጻ ኣተሓሳስባ ስለ ዘይውንን: መምህር እስቲፋኖስ ተመልሶ ኸኣ: ንሓንጎልካ ኣብ ዓንኬል ዓሳባት ስለ ዘእተኻያ: ነጻ ኣተሓሳስባ ክትውንንን ክትቅበልን ዓቕሚ ስለ ዘይብልካ ኢዩ ‘ምበር: ዶቶረስ እቲ ዑሱብ ምዃን ኣሽንካይዶ ኣብ ነብሱ: ኣብ መንገዱ ‘ውን ኣይቀርቦን ኢዩ:: ነዚ ኸኣ መስኩሩለይ ዘየድልዮ: ካብ 1991 ክሳብ ሕጂ ዘካይዶ ዘሎ ግብራዊ ቓልሲ እኹል ምስክርነቱ ኢዩ:: እንተ ንዓኻ ግንመምህር እስቲፋኖስ ተመልሶ: እንድዒ! ቤት ማእሰርቲ ጸጸራት ትመስክር: ከም’ዚ ምስ ኮነ ኢዩ ኸኣ: ክፉእሲ! ኣብ ክንዲ ዝስተር ይግተር:: ዝተባህለሉ::

እሱር ነበር ጸጸራት
ካሜራ 20 (እሾኻይ)NO COMMENTS

LEAVE A REPLY