ዕድመ ንኹሉ ኤርትራዊ ኣብ ህላንድ ዝነብር!!

0
472


ብመጀመሪያ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ቀጺልና ደማ ደስ እናበሇና ነዚ ዝስዕብ ብስራት ነበስረኩም ። ንሕና እብ ሆላንድ እንነብር ኤረትራውያን ስደተኛታት ፣ ነቲ ናይ መበል 25 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ሓቢርና ንምብዓል ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም መደብ ሰሪዕና ኣሇና። እዚ በዓል እዚ ናይ ኩለ ኤርትራዊ ዜጋ ስሇዝኾነ እሞ ብኹለ ኤርትራዊ ዜጋ ከኣ ስሇዝተረኽበ፣ ንኩለ ኤርትራዊ ሓደ ይብጽሖ ኢልና ንእምን።

ስሇዝኾነ ድማ ፣ እብዚ ህዝባዊ በዓል ብምስታፍ: በቲ ሓደ ሸነኽ ነቶም ኩሎም ነዛ ክብርቲ መዓልቲ ኩውንቲ ንምግባር ዝተሰውኡ ፣ ዝሰንከለ ፣ ዘሇና ክብሪ እንገልጸለ : ብካልእ ሸነኽ ድማ ፣ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን እንመዝነለን ፣ ካባና ዝጥልብ እንእምተለን ፣ ኣገዳሲ ዕሇት ስሇዝኾነ ፣ ኩለኹም ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን መጺእኩም ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም ።

ዕሇት 22 ጉንቦት 2016. (22-05-2016) ጊዜ ካብ ሰዓት 14:00 ክሳብ ሰዓት 22፡00 ቦታ Dickenslaan 173, 1102 AS Amsterdam. መጓዓዝያ Metro 53 (station Venserpolder) ንሓበሬታ ተሌፎን ፡ + 31 687207167

ብደሓን ምጹ ሽማግለ ማሕበርNO COMMENTS

LEAVE A REPLY