የማነ ተኽለገርግሽ መን ኢዩ? Who is Yemane Teklegergish?

6
5660


ኩሉ ተኸታታልን ሰማዕን ከም ዝፈልጦተጋዳላይ የማነ ተኽለገርግሽ ኣብ ራድዮ ወጋሕታ ቃለ መሕትት ክጅምር እንከሎ ኣብ ዝሃቦ ቓል: ነቲ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣብ እዋኑ ከቕርበሉ ዘይከኣለ ምኽንያት: ውድዓዊ ኩነታት ስለ ዘይበሰለን: ህዝቢ ነቲ ንሱ ዘቕርቦ ክርደኦ ስለ ዝጽገምን ምዃኑ ብምእማት: እንተኾነ ግን ድሕሪ ተስፋይ ተምነዎ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ቃለ መሕትት ምክያዱ: ተጋዳላይ የማነ ተኽለገርግሽ ብጻዩ ተስፋይ ተምነዎ ብዝገበረሉ ምትብባዕ: ናብ ራድዮ ወጋሕታ ቀሪቡ ቃለ መሕትት ክገብር ከም ዝጀመረ ሓቢሩ ምንባሩ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኢዩ::

እንተኾነ ግን ድሕሪ እቲ ተስፋይ ተምነዎ ኣብ ኣሜሪካ ዝሃቦ ናይ ህዝቢ መግለጺ: ኣንጻር ወያነ ተሪር ነቐፌታ ምስ ኣቕረበ: ናይ ተስፋይ ተምነዎ ይኹን ናይ የማነ ተኽለገርግሽ ቃለ መሕትት ክቛረጽ ኪኢሉ ኢዩ:: ብሕልፊ ናይ የማነ ተኽለገርግሽ ክሳብ ኣስታት 50 ክፋላት በጺሑ እንከሎ ኢዩ ሃንደበት ተቓሪጹ:: ብድሕሪ እዚ ኢዩ ኸኣ የማነ ተኽለገርግሽ ምስ ራድዮ ኣሰና ቃለ መሕትቱ ብምቕጻል: ነዚ ዝስዕብ ዝርዝራት ሰፊሕ መግለጺ ብምሃብ ከስተምህረናንን ከፍልጠናን ዝኸኣለ:: ንስለ ኣበርክቶኡ ክምስገን ይግበኦ::

  1. ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ: ብፍላይ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ንዘሎ ዘይምቅዳውን: ከም ዓሳ ምብልላዕን ምቅትታልን: መን? ንመን ቀተለ? ብኸመይ ቀተለ? መስርሓቱን ውጺኢቱን ብደቂቅቕ: ናይ ቦታን ግዜን ኩነታት ከይገደፈ ኢዩ ሓብሩና የማነ ተኽለገርግሽ::
  2. ኣብ ሞንጎ መሪሕነት ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ዝካየድ: ናይ ብልሽውናን ዝርጋንን ስርሓት ብሰፊሕ ብምቅላዕ: መን? እንታይ? ኣበይ? ብኸመይ? ንዝብሉ ሕቶታት ዝምልሱ ተግባራት ብደቂቕ ኣፍሊጡና ኢዩ የማነ ተኽለገርግሽ::

እሞ የማነ ተኽለገርግሽ ክሳብ ክንድ ዝዕምቆቱ: ናይ ውሻጠ ኣፍልጦ ካብ ነበሮ: ተራ ናቱ ኣብ ጠቕላላ መስርሕ እንታይ ምንባሩ ዛጊት ሓበሬታ ኣይሃበናን::

ንምዃኑ: የማነ ተኽለገርግሽ ምስ ላዕለዋይ መሪሕነት ግምባርን ሰልፍን ጥቡቕ ዝምድና ኢድን ጓንትን ዝነበረ ሰብ: ሃንደበት ኣብ ክፍላ ሰማንያታታ ዝምድናኡ ክበትኽ ዘገደዶ ምኽንያት እንታይ ኮን ይኽውን? ሓው የማነ ተኽለገርግሽ ዝምልሶ ሕቶ ኢዩ:: ኣገዳስነት ናይ ምላሽ ከኣ ልዑል ኣቓልቦ ዝወሃቦ መሰረታዊ ነጥቢ ኢዩ::

ብዘይካ እዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓው የማነ ተኽለገርግሽ ኣብ ሶማል: ወኪል ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረሉ እዋን: ብፍላይ ከኣ: ኣብ ቃለ መጠይቕ ገይርሉ ዘሎ ክፋል ከም ዘነጸሮ: ፍሉያት ተጋደልቲ ናብ ሶማል ተላኢኾም: ባዕሉ ሓው የማነ ተኽለገርግሽ ከምዝተቐበሎምን:: እቶም ተጋደልቲ ኸኣ: ንናይ ሽዑ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝጽበዩ ምንባሮም: ንነዊሕ እዋንውን ትጽቢት መሪርዎም ከም ዝነበረን: እንተኾነ ግን እቲ ውድብ ኣብ ወጣሪ ስራሓት ብምንባሩ: መሪሕነት ናብ ሶማል መጺኡ ክረኽቦም ከም ዝተደናጎየ ብምሕባር: ኣብ መወዳእታ ግን ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከም ዝመጾም እሞ: ናብ ዝተመደበሎም ቦታ ከም ዝኸዱ ገሊጹ:: ናበይ ከም ዝኸዱን? እንታይ ክገብሩ ከም ዝመጹን ግን ኣይሓበረን::

ድሕሪ ናይ የማነ ተኽለገርግሽ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስቕታ: ብፍላይ ድሕሪ እዚ ቓለ መጠይቕ ዝነፍሱ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘነጽርዎ ግን: ኣብ የማነ ተኽለገርግሽ ወኪል ህዝባዊ ግምባር ኣብ ሶማል ዝነበረሉ እዋን: ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ስርሒት ቅያ ኮማንዶ 1984 ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሰምበል ምቅጻል 33 ነፈርቲ: ተመሳሳሊ ወትሃደራዊ ስርሒት ንምክያድ  21 ዝኣባላታ ፍልይቲ ኣሃዱ (ኮማንዶ) ናብ ሶማል ብምልኣኽ: ካብ ሶማል ተበጊሳ ናብ ምድሪ ኢትዮጵያ ሰሊዃ ብምእታው: ናብ ዝዓበየ ወትሃደራዊ መዓስከር ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነ ደብረዘይቲ ተርግእ ብምፍጻም: ኣብ ልዕሊ መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ንምውራድ ናይ ዝተበገሰት ፍልይቲ ኣሃዱ ኮማንዶ: ነቲ ኹነታት ዝፈለጡ ናይ ምብራቕ ጀርመን ናይ ስለያ ሓለፍቲ: ኣብ ልዕሊ እታ ካብ ምድረ ሶማል ሶሊዃ ናብ ምድረ ኢትዮጵያ ዝተጓዕዘት ናይ ተርግእ ኣሃዱ ህዝባዊ ግምባር ብዝወሰድዎ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ: 19 ምሩጻት ተጋደልቲ ክስውኡ እንከለዉ: ክልተ ንስክላ ድሒኖም ነብሶም ኣውጺኦም:: ብዛዕባ እዚ ፍጻሜ እዚ ሓው የማነ ተኽለገርግሽ: ኣብ እዋን ወኪል ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሶማል ቀዳማይ ተጸዋዒ ስለ ዝነበረ: ብፍላይ ከኣ እቲ ስለያዊ ኩነታት ንዑኡ ዝምልከት ብምንባሩ: ብዛዕባ እዚ እንታይ መብርሂ ክህበና ይኽእል: ብዘይካ ሓው የማነ ተኽለገርግሽ : ካልኦት ናይ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እንታይ ትሕብሩና

ስለምንታይ ኢዩ ሓው የማነ ተኽለገርግሽ ንህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ክገድፎም እንከሎ: ናብ ምብራቕ ጀርመን ዘምርሐ? ምስ ጉዳይ ዘተኣሳስር ነገር ክህልዎ ይኽእል ይኸውን?

ከምኢውንኣብ ገለ መጽሄት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ከም ዝተገልጸ: ሓንቲ ነባሪት ነዘርላንድ ዝኾነት ኣባል ሓፋሽ ውድባት ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረት: ንሓው የማነ ተኽለገርግሽ ንምቕታል ካብ ማእከል ስለያ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ተላኢኻ መጺኣ: መደባት ውጥናታ ከየሳኽዐት ከም ዝፈሸላውን ተጻሒፉ ነይሩ:: እንተ ድኣ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ነዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ሓው የማነ ተኽለገርግሽ ክወስዱ ወጢኖም ነይሮም ኮይኖም: ምስ መኻልፍ ስርሒት መዕርፎ ነፈርቲ ደብረዘይትን: መስዋእቲ ምሩጻት 19 ጀጋኑ ተጋደልትን: እንታይ ምትእስሳር ክህልዎ ይኽእል?

በቲ ኾይኑ በዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እትፈልጡን እትግደሱን ሰባት: ሓሳባትኩም ንኸተካፍሉና ማዕጾና ክፉት ኢዩ:: ስለ ዝኾነ ኢዩ ኸኣ: ንምዃኑ የማነ ተኽለገርግሽ መን ኢዩ? ክብል: መርበብ ሓበሬታ ምድረባሕሪ እዋናውን: ሓባራውን ኣገዳሲ ሕቶ ዘቕርብ ዘሎ::

መርበብ ሓበሬታ ምድረባሕሪ

23-03-2016

 6 COMMENTS

  1. Very interesting topic, hope the gentleman comes forward and clarify the issues otherwise there will be a big question mark on his integrity and people will always doubt the veracity of his conversation with Assena owning to Assena’s conduct people will not buy it easily, so if the man is honourable and principled and having good intentions’ for Eritrea and Eritreans he shall come forth.

  2. What is the point now whatevere has been said about the past history of EPLF leadership history, it is clear that PI is always to be blamed. What evidence do we need now to proof that the people and the nation been betrayed by the same leadership. We are witnessing every single day now this betrayal.

  3. I think that is the old story,Yemane Teklegergish and Tesfay Tmnewo they did interview with radio Wegahta radio Sallina and radio Assenna those are radio woyanne.Call radio Woyanne radio Wegahta.

  4. No body even the remnants of EPLF leadership like Mesfun Hagos have tried to deny it nor to challenge it, so what is the need to counter proof Yemane`s integrity. After all he is not trying to lead any party any group

LEAVE A REPLY