“ደም ኤርትራዊ ብኣይሁድ ጥራሕ ዘይኮነ ብኣዕራብ በደዊንን ዳዕሻውያንን እውን ፈሲሱ እዩ።”

ደም ኤርትራዊ ብኣይሁድ ጥራሕ ዘይኮነ ብኣዕራብ በደዊንን ዳዕሻውያንን እውን ፈሲሱ እዩ። እቲ ዘገርም ከም በዓል ንስኻ ዝኣመሰሉ ሰባት ነቶም ኣብ ግዳም ንኤርትራውያ ዘባሳብሱን ዘሳቕዩን ብኣሰቃቒ ኣገባብ ዝቕትሉ ዘለዉን ዝተጠቕሱ ባርበራውያን ናብ ኤርትራ ክነእትዎም ኣሎና ኢልኩም ተዕለብጡ ምህላውኩም እዩ።

 This uncalled-for comment is sent in response to my article: “Zionist Police Shot and Killed an Innocent Eritrean Refugee in Israel!”

Submitted on 2015/10/20 at 7:56 am

John hettyermers@gmail.com 77.251.241.138