A “Comment” by stefanos Temolso!!

5
699


Let the Readers Be the Judges Whether this is a Comment or Defamation!!

ጽቡቕ ዘረባ! ኤርትራውያን ባዕላትና ሽግርና ክንፈትሕ ዝጸልእ ሰብ የሎን። ነዚ ንምግባር ግን ኣስኪ በዓል ንስኻ እዞም ምሁራት ትብሃሉ ተበገሱሞ ድሕሪኡ ሰብ ክስዕበኩም።

ንኢሰያስ ኣብ ምድጋፍ መጺእካ እቶም ምሁራት ትብሃሉ ትገዱ። ስለዚ፡ መጀመርያ እቶም ምሁራት ኣብነት ኩኑ።

መርማሪ ኮሚሽን ርግጽ ደንጉዩ! ልዕሊ ዋናታት ክኸይድ ስለ ዘይክእል እዩ ዝደንጐየ። ንሕና ጭብጥታት ክንህቦ እንተ ዘይክኢልና ባዕሉ ሃንዲሱ ክዛረብ ወይ ክኸስስ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ፡ ኤርትራውያን ብዝበሉዎ ክሲ እንተ ኣቕረበ ስለምንታይ ኢኻ ንካልእ ዕላማ እዩ ትብል ዘለኻ?

ንሕና ኣብ ግዜ ደርግዶ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ትም ስለ ዝበሉ ሕጂ ኣይንቕበሎምን ዝብል ዘረባ ኣይንቕበሎን። ሓደ ሰብ ትማሊ ተጋግዩ፡ ሎሚ ቅኑዕ ዝመስለካ ነገር እንተ ገይሩ ኣበይ ኔርካ ትማሊ ኣይትብሎን ኢኻ።

ዶክተር ኣይትሓዘለይምበር ኵሉ ኣካይዳኻ ደስ ኣይበለንን። ብስዉር ህግደፍ ቈጺሩካ ከይህሉ ኣብ ምጥርጣር ኣትየሎምስ።
stefanos temolso

stefen111112@yahoo.com
79.160.98.1985 COMMENTS

 1. Dotore,
  stop worrying about the looser man, he does not know what he ate yesterday and is judging other people on their endeavour, simply he is exposing himself how spineless and coward he is.

  Dotore steady on what ever you are doing and don’t waste your time on dullard’s!!

   • I was surprised when you started out your website as anti woyane and the impostor isaias afewerk. But now, because truyelly Amel is Ms Megnez , it did not take you very long to lapse into your old habit of serving your madter.

 2. ኣቶ እስቲፋኖስ ተመልሶ
  ብቐጻሊ ትጽሕፎም ዝነበርካ ጽሑፋት እከታተሎም ነይረ ኢየ። ከም ገዲም ተጋዳላይ መጠን ድማ ካብቲ ትጽሕፎ ዝነበርካ ብዙሕ
  ጠቓሚ ሓበሬታ እረኽበሉ ነይረ ኢየ። እዛ ሕጂ ንዶ/ርስ ጸገዘኣብ ዝጻሓፍካያ ጽሕፍቲ ግን ምስ ዕድሜኻን ተሞኩሮኻን ኣይትኸይድን ኢያ። ከመይሲ፡ ንስኻ ትኣክል ገዲም ተጋዳላይስ ብዘይ ሓደ ጭብጢ ” ብስዉር ህግደፍ ቈጺሩካ ከይህሉ ኣብ ምጥርጣር ኣትየሎምስ”። ክትብል
  ፈጺሙ ኣየምሕረልካን ኢዩ። ስራሕ ህግደፍ ትብሃል ድኣ እዛ ናትካ ኣታሓሳስባ እንዳኣላ ብምጥርጣር ብዘይጭብጢ ሰባት ክዳጉን ዝውዕል ዘሎ ድኣ ህግደፍ’ዶ ኣይኮነን። ኩሉ ናቱ ናጻ ኣረኣእያ ዝገለጸ ህግደፍ ኢዩ ዝባሃል እንተኾይኑ ድኣ ሓሳባትካ ብናጻ ምግላጽ ነቶም ሃገር ኣሕሊፎም ዝህቡ ጥራሕ’ያ ትፍቀድ ማለት ኢዩ፡፡
  ኣቶ እስቲፋኖስ እስከ እዘን ዝስዕባ ሕቶታት ክሓተካ፡
  1. እዚ ቆይሙ ዘሎ መርማሪ ኮምሽን ናይ ብሓቂ ናጻ`ዶ ይመስለካ?
  2. ኣብ ዒራቕ ዳርጋ ሓደ ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ብቦምባታት ኣሜሪካን ሰዓብቶምን ተቐዚፎም፡
  ( ዊኪ ሊክስ ገሊኡ ብሄሊኮፕተር ሰባት እንዳተመልዓሱ ኣሉ ክበሃሎ ዘይከኣል ኣቃሊዕዎም)። ክሳብ ሎሚ ንምንታይ ነዚ ኩሉ ናይ ኩናት ገበናት እትምርምር ሽማግለ ዘይቆመት?
  3. ከሚኡ`ውን ንመንግስቲ ሊብያን ኣፍጋኒስታንን ደምሲሶም ኣማኢት ኣሽሓት ህዝቢ ቀቲሎም፡ ነተን ሃገራት ከምዘይነበራ ደምሲሶመን። ብዛዕባ`ዘን ሃገራት `ዚኣተን መርማሪ ኮምሽን ንምንታይ ዘይቆመ።?
  እዚ ዘርእየና እምበኣር እቲ ሕጊ ንድኻታትን ድኹማትን መቕጽዒ ሕጊ ጥራይ`ዩ።
  ኣብ ኤርትራ ዝጠፍአ ህይወት`ዶ ካብዘን ሃገራት እዚኣተን ይበዝሕ`ዩ? ንዓና ንኤርትራውያን ዋላ ሓንቲ ሂወት`ውን ተገድሰና ኢያ፡ ግን ኤርትራውያን ባዕልና ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከነቕርብ ኣኺሉ ዝተርፍ ዓቕሚ ኣለና። ሕጂ`ውን ናጽነትና ብቕልጽምና`ምበር ዝተኾበልና የለን። ንህግደፍ ድማ ባዕልና ብናይ ገዛእ ዓቕምና ብዘይ ናይ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ከነልግሶ ኢና። ምናልባት ግዜ ይወስደልና ይኸውን፡ ግን ደሓር ከሐጉሰና ኢዩ፡ ከመይሲ ዝእውደና ሓይሊ ኣይክህሉን`ዩ
  ሮማይ ኣብርሃም

 3. ኣቶ ነጋሲ ጸጋይ (ጊዳዳ)፡ ቅድም እሞ ከመይ ትኸውን? ኣብ ሆላንድ ከም ዘለኻ፡ ኣብ ፓልቶክ ትቐርብ ከም ዝነበርካ፡ ከም ኣመልካ ሃሶት ምስ ኣብዛሕካ ካብ ምድረ ፓልቶክ ከም ዝተሰጐግካ፡ ንእሰና ብናይ ሓሶት ወረ ከም ዘጋገኻ፡ ኣብ ሆላንድ ብዙሕ ምድንጋር ከም ዝፈጠርካ፡ ኣብ ሱዳን ኣብ እንዳ ነፍስሄር ተስፍሁነይ መዓሾ ብዙሕ ሽርሒን ምድንጋርን ከም ዝፈጸምካ ወዘተ ወዘተ ናትካሞ ክንደይ ኢልካ ክጽብጸብ። ኣብ መወዳእታ ድማ ቀንዲ መሳርሒ ህግደፍ ኴንካ ትንቀሳቐስ ከም ዘለኻ ዓለም ብዓለማ ስለ ትፈልጥ ኣብቲ ዝርዝር ኣይኣቱንየ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ድማ ብስምካ ዘይኮነ ኵሉ ግዜ ብናይ ብርዕ ስም ትጽሕፍ። ብኣካል ኣብ ፓልቶክ ምቕራብ ካብ ትገድፎ ነዊሕ ኮይኑ ምኽንያቱ ኵሉ ሽጣራትታካ ተገጢሙ። ሕጂ ድማ ኣብ ዘየድሊ ሓሸውየ ከይተእትወና ክዱን ብኣፈ ስላሴ ምዃን ይሕሸካ። እምበር ናይ ነጋሲ ጸጋይ ፓላሶ ወይ ጊዳዳ እከይ ተግባራት መታን ንካልኦት ትምህርቲ ክኸውን መጽሓፍ’ኳ ምተጻሕፈ። ኣነ ግን ክትፈልጥ ብዛዕባ ነፍሰይ ክዛረብ ኣይደልንየ ፈላጥየይ ስለ ዝፈልጠኒ። እስጢፋኖስ ገብረሚካኤል ተሞልሶ እብሃል ኣብ ኖርወይ እነብር። ከማኻ ኣብ ብርዒ ስም ተሓቢአ ኣይጽሕፍን’የ። መቓብር ህሉዋት ኣንቢብካ መልሰለይ።

LEAVE A REPLY