The Bright Future Movement is organising a conference in Germany to discuss the Future of Eritrea!

1
613


ዕድመ ዳህሳሲ ኮንፈረንስ

ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለና ንማንም ብሩህ ኢዩ። ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝጸናሕና እውን ምስጢር ኣይኮነን።ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ኣብ መፋርቕ 2016 ጽላሎት እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ስለዘምበበ ህግሓኤ ናይ ሎሚ ህግደፍ ካብ ጥንቲ ጸረ ኤርትራን ኤርትራውነትን ብሓፈሻ እውን ጸረ ህዝብን ዘይሕጋውን ጉጅለ ምዃኑ ኣብ ማንፌስቶኡ ገሊጽዎ ኣሎ።ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት፣ መፈጸምታ ትምቢት ኣባላትን መራሕትን ምንቅስቓስ ብሩህ መጻኢ ደኣ እምበር ጋሻ ነገር ኣይኮነን።ህግሓኤ ሃገር ንምፍራስን ህዝቢ ንምብታንን ዝተወደበ ሓይሊ ኢዩ ዝበልና ካኣ ንፋልሶ ወይ ንስለ ፕሮፖጋን ዳ ኣይነበረን።ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ካብ ምጅማሩ ኣትሒዙ ህግሓኤ ወይ ህግደፍ መንግስትና ስለዘይኮነ፣ ኣብ ወጻኢ መንግስቲ ክንእውጅ ከም ዝግባእ ኣቐዲሙ መጸዋዕታ ወይ ኣዋጅ ኣቕሪቡ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር፣ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ሓይልታት ድግ -ድጊት፡ተዓጢቖም ክቃልሱና ጸኒሖም።ግዜ ዘይብርሆ ምስጢር ስለዘየለ ካኣ እቲ ዝበልናዮ ሎሚ ዳርጋ ንኹሉ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ።ሎሚ ህግሓኤ ወይ ህግደፍ ዘይናትና ምዃኑ ግደፍ ዶ ንተቓወምቲ ንደገፍቲ ውን ብሩህ ኮይኑ ኣሎ።ስለዚ ህግደፍ ወይ ህግሓኤ ዘይናትና ምዃኑ ካብ ተጋህደ እንታይ ከም ዝሓይሽ ንምድህሳስ፣ ዳህሳሲ ኮንፈረንስ ንውህደት ቃልሲ ዜጋታት ኣብ ትሕቲ ዜብል ጭርሖ ፣ ናይ 3 መዓልታት ኮንፈረንስ ኣዳልዩ ኣሎ።ስለዚ ካኣ ኣብዚ ኣገዳስን ታሪኻውን ኮንፈረንስ ንክትሳተፉ /ፋ ብኽብሪ ንዕድም።

ዕላማ

እዚ ኮንፈረንስ እዚ 3 ዕላማታት ክህልዎ ኢዩ።

1.ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ዕሸል ወይ ውልዶ ምንቅስቓስ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ቅድሚ ደገፍቱን ኣባላቱን ርእሱ ክግምግም ኢዩ።ነቐፌታታትን ለበዋታትን ደገፍቱን ኣባላቱን ክሰምዕ ኢዩ። ሕጽረታቱን ብድሆታቱን ንኣባላቱን ደገፍቱን ክገልጽ ኢዩ።

2.ዓበይትን ምሁራትን ኪኢላታትን ንህልዉ ኩነታትናን ሽግራትናን ብምግምጋም፡ መፍትሒታት ዝብልዎ ሓሳብ ከቕርቡን ኣኼበኛታት ክካትዕሉን ዕድል ክፈጥር ኢዩ።

3.ናይ ወከልቲ ሲቪ ካውያንን ፖለቲካውያንን ውድባት ሓሳባትን ሪኢቶን ክሰምዕ ኢዩ።ኣብ መወዳእታ ዎርክ ሾፕ work shop ብምድላው ሓባራዊ ስራሕ ወይ ናይ ሓባር ትካል ክግበር ዝኽእል እንተኮይኑ ዕድል ክፈጥር ኢዩ።

ዝኽበርካ ኩቡር ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ፣ናይ ምስልዩነት ባህርያትና ክሳብ ዘይገደፍና ካብ ዘለናዮ ሽግር ክንወጽእ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ጽኑዕ መትከል ኣለዎ።ስለዚ ኣብቲ ዝግበር ኮንፈረንስ ዘይትግበሩ መብጽዓታት ኣይትጸበ።እዚ ኮነፈንስ እዚ ንስኻ ወይ ንስኺ እንተ ተሳቲፍካዮ /ክዮ ጥራይ ኢዩ ዕዉት ክኸውን ዝኽእል እሞ፣ኣብዚ ሃገራውን ታሪኻውን ኮንፈረንስ እዚ እጃምካ /ኪ ከተብርክት/ቲ ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ብኽብሪ ይዕድመካ /ኪ።

Address -Gruen-weiss Hochspeyer e.v kirchstrasse 120 Kaiserslautern Germany

Date of conference – 09 -11 November 2018

Eritrean Bright future movement

bf25572e@gmail.com tele.0041779239532

Donation paypal. Hilnawit@yahoo.com or Haben2003@att.net

Donation tele +3161777653 +46709859322 +1972524535079 Information.+41779239532 +4917652201082 +49152145280361 COMMENT

 1. Such names, as Bright Future, Tesfa News, Deqebat, Agaazian, In Defence of Eritrean Sovereignty, Strong and Powerful Eritrea,Independent Foreign Policy etc. are all euphemisms designed to induce patriotic Eritreans into irrational emotional exuberance as a means of manipulating them into peacefully herding themselves to the slaughter house, of which the authors are the impostor isaias afewerk, woyane , their surrogates, some powerful western countries and isarel. Since 1991 only, we can roughly estimate the number of innocent Eritreans massacred using various means to be close to one million(1000,000).

  The two groups have different motives; ihe impostor isaias afewerk and woyane are bent to realize the goal their great grand father, the so called king yohannes, failed to achieve, which was, abai tigrai; while that of israel and western countries is to keep Red Sea and Horn of Africa under their perpetual control. They have targeted Eritrea for demise, and Ethiopia ,with its hundred million population, to be their proxy to guard their Sea and Land interest

  The means they have been employing are many, of which some is the following:

  Sow seeds of division among the religiously, ethnically, linguistically, regionally etc. diverse population of Eritrea and continually pour kerosene to keep it burning in perpetuity to prevent them from reconciling. The 1981 disintegration of Abai Jebha by the allied forces of EPLF and TPLF was to inflame the simmering controversy prevailing between Muslims and Christians, is a prime example.

  The Muslims and Christians reacted in opposite ways to the disintegration of Abai jebha; the Muslims, under Abdella Edris, probably through the intermediation of Syria and the communist blocks, renounced quest for Eritrean Independence, instead they accepted for Eritrea to be divided into two autonomous states along highland and lowland divide under Ethiopian hegemony and to align themselves with Ethiopian military to eradicate EPLF. On the other hands, the super majority of Christian tegadelity flew to the Western countries availing themselves of the opportunities granted to them by the UNHCR very quickly mushroomed in many cities of the Sudan.

  In 1991 the Ethiopian and Abdella Edris alliance was foiled by the victorious EPLFs, albeit for a short duration because Impostor isaias afewerk and woyane falsely pausing themselves as mortal enemies, reengineered the past and replunged the two countries into another bloody war in the name of border dispute , the end of which , now it is obvious, was to systematically and in a coordinate manner kill Eritrean Independence, its defences forces, economy and the social fabric of its population.

  Since Eritrea was a Sovereign country recognized by the UN, probably counselled by experts, such as Paul Henze, the two villains knew that the war could not fetch them their desired ends and that they needed to manufacture a news strategy that could serve the impostor isaias afewerk as pretext to prolong indefinitely the state of war, and another to castigate and pulverize any oppositions as kedemti of woyane. it was towards that end that woyane not only refused to abide by the Final and Binding decision of the EEBC but also called back to Ethiopia the Eritrean islamist group led by Abdella Edris falsely promising to hand them over the mantle of Eritrean government after it removed from power its alleged enemy, impostor isaias afewerk.

  Genuine Eritreans,

  Although we are at edge of the cliff, now that the impostor isaias afewerk has finally removed his veils for his supporters to see the real monster they have been supporting for long time, we will defeat him on his own game. As we all know, nobody touches the people of Eritrea and gets away with it.

LEAVE A REPLY